UTSTILLINGSTEKST PÅ NORSK: Indoktrinering: Multivalente Bevegelser

Kunstnere: Lengua, Jinbin Chen, Dev Dhunsi, Ilavenil Vasuky Jayapalan, Margaret Abeshu. Kuratert av Dahir Hussein
EXHIBITION From 18.03.2023 To 30.04.2023
Lengua, 'Faint Music' (2023). Image by Lengua. All rights reserved to the artist.
Lengua, 'Faint Music' (2023). Image by Lengua. All rights reserved to the artist.

Indoktrinering lærer oss opp til lydighet og konformitet. Den forhindrer oss i å tenke individuelt. Vi finner letthet i mainstream-argumenter, og vi har ikke lov til å stille spørsmål om hvilke – mennesker eller maktstrukturer, som produserer disse konseptene. Diskriminering kommer ofte ved å ikke akseptere disse gitte sannhetene

— Dahir Hussein, utstillingskurator

Utstillingen Indoktrinering: Multivalente bevegelser er et resultat av et langt samarbeid mellom flere kulturinstitusjoner og enkeltpersoner for å øke mangfoldet i det norske kulturfeltet. Kuratorstipendiat Dahir Hussein har jobbet i over ett år med et nettverk av nasjonale og internasjonale rådgivere for å utvikle en utstilling som reflekterer over maktstrukturer og hvordan de påvirker oss. Gjennom kunst, kunstnere og krav om økende representasjon fra minoriteters perspektiv, forsket han på hvordan internett-subkulturer, intranasjonale kulturer, mote og kulturstudier for tiden former en motkulturell bevegelse som trenger anerkjennelse i nasjonale museer og majoritetssamfunnsfortellinger.

Den resulterende utstillingen, Indoktrinering: Multivalente bevegelser fokuserer ikke på en dikotomi mellom minoritets- og majoritetssynspunkter, men artikulerer i stedet et mangfold av perspektiver, stemmer og identiteter som danner og lever i ulike utkanter av offentlige rom, inkludert underground teknologier, kjønns-ikke-konforme felleskap, diasporiske følelser og ikke-erkjente liv og dødsfall.

Indoktrinering som et begrep handler om konstruksjonen av de normative strukturene i samfunnet gjennom en bestemt opplært virkelighetsoppfatning. Det kan kjennetegnes i fra normaliseringen av religiøs fundamentalisme, teknologisk determinisme til innskrenkende statskontroll og en rigid virkelighetsforståelse. Vi er opplært i å adlyde og assimilere oss, å følge normer for å opprettholde samfunnsstrukturer — med absolutte sannheter av sosiale konstruksjoner som begrenser fremtidige utviklinger.

De nåværende samfunnsutfordringer kan forklares av økende grad av indoktrinering. Som et verktøy brukt for å opprettholde ulike former for undertrykkelser — ved bruk av diskursive narrativer, speiler indoktrinering et bilde av virkeligheten som ikke nødvendigvis er forankret i sannhet. Disse fortellingene om virkeligheten kommer til uttrykk i media, i skolen, via teknologiske utviklinger og blir reprodusert i menneskelige interaksjoner. Det er alltilstedeværende og styrer oss gjennom usynlige strukturer.

Kuratorstipendiat Dahir Hussein inviterer til å utforske og dekonstruere formingen av kollektive identiteter som krysser et mangfold av faktorer som kjønnsidentitet, seksualitet, etnokulturell opprinnelse, geopolitiske allianser, utdannelse og spirituell tro. I utstillingen, vil vi direkte og indirekte følge tankeprosessen til de fem kunstnerne, Margaret Abeshu, Jinbin Chen, Dev Dhunsi, Ilavenil Jayapalan, og Lengua, mens de tar oss inn i deres sinn, kropp, dets potensial og begrensning. Kunstnerne arbeider i rommet mellom selvoppdagelse og multipolar tilrettelegging: fra å forstå seg selv i en individualistisk kontekst til å beherske samfunnets normer og strukturer.

Som det første av sitt slag i Norge, gir Fotogalleriets Kuratorstipendiat muligheten for ett års fulltidsstilling tilrettelagt for praksis og forskning i arbeidet mot en utstilling. Prosjektet skal fremme nye tanker og stemmer i kunsten og gi muligheter for unge mennesker som ønsker å jobbe i kunstfeltet. Dahir Husseins utstilling markerer Fotogalleriets første Kuratorstipendiat, som er muliggjort gjennom generøs støtte fra Kulturrådet (Kulturdirektoratet) og Bergesenstiftelsen. Prosjektet er utviklet i nært samarbeid med TraP og Nøkkel til Byen, og med støtte fra Balansekunst. Individuelle rådgivere inkluderte selvstendige kuratorer Nkule Mabaso og Renée Akitelek Mboya, kulturprodusenter Camilla Von Køppen og Una Mathiesen Gjerde, Londons iniva – Institute of International Visual Arts og Future Commons-koordinator Priya Jay, tidligere Chisenhale Gallery-nestleder Isabelle Hancock, Chisenhale Gallery-direktør Zoé Whitley og iniva-direktør Sepake Angiama.

I forbindelse med Kuratorstipendiatet ble det etablert et ungdomsråd som har bidratt med viktig innsikt i kunstinstitusjoners fallgruver og foreslått nye tilnærminger for å oppnå bredere representasjon og bedre inkludering i feltet.

Ungdomsrådet består av Abdirahman Hasan, Esma Bouhaddouz, Farah Suleman, Hamda Barise, Henny Holtedahl, Robin Hassanieh, og Sair Alam og har mottatt støtte fra Kulturtanken. Utstillingen er produsert av Fotogalleriet med støtte fra Fritt Ord.

Lengua (f. 1994) er en fotograf født på Tenerife, Kanariøyene, og bosatt i Berlin, Tyskland. Han arbeider primært innen portrett- og motefotografering, og har blant annet blitt publisert i tidsskriftene og motemagasinene The Gagosian Quarterly, The Face magazine, Re-Edition og Autre Magazine. Kreativt har han blitt formet av en arbeidsperiode i New York under motedesigner Shayne Oliver og som et medlem av internasjonal undergrunnskultur.

Jinbin Chen (f. 1994) er en tverrfaglig kunstner hvis arbeid spenner over maleri, tekst, objekt og skulptur. Han er født i Guangdong og oppvokst i Xiamen, Kina, og er nå bosatt i Oslo. Han mottok sin MFA fra Kunsthøgskolen i Oslo i 2021, etter sin BFA fra Det Kongelige Kunstakademi, Haag, i 2019.

Dev Dhunsi (f. 1996) fullførte sin BFA ved Kunsthøgskolen i Oslo i 2022 og er nå en masterkandidat ved Kungliga Konsthögskolan i Stockholm. Dhunsi utga sin første fotobok, RAKAVAN (2019) på Forlaget Fotografi og jobber for tiden med en ny bok som skal utgis på imprintet Heavy books.

Ilavenil Vasuky Jayapalan (f. 1991) er en tverrfaglig kunstner basert i Oslo, Norge. Jayapalans sjangerbrytende arbeid er sterkt inspirert av verdener og referanser innenfor film, musikk og annen media. Hans prosjekt utspiller seg ofte rundt og imellom mekanismene til nasjonal identitet, forestillinger om frihet og sannhet. Jayapalans kunst peker ut spekulative fremtider som avviker fra samtidens normer og refererer og oppfordrer til marginaliserte samfunn og subkulturer.

Margaret Abeshu (f. 1990) er en tverrfaglig designer basert i Oslo. Hun er nylig uteksaminert fra Kunsthøgskolen i Oslo med en MFA i mote og kostymedesign og som vinner av DS Fashion Talent Award under Oslo Runway 2022. I sin praksis jobber Abeshu med installasjon, visuelle og taktile sartoriale presentasjoner. Arbeidene hennes er basert på kritisk teori, kunst og mote i dominerende popkultur. Hun er også sterkt påvirket av hennes egne fragmenterte barndomsminner, personlige referanser og hennes erfaringer med en flerkulturell identitet og den globale afrikanske diasporaen.