Ditte Lyngkær Pedersens

Ditte Lyngkær Pedersens (f. 1977, Århus) er en kunstner som bor og arbeider i Århus. Hun har en master i visuell kunst fra 2004 ved Kunstakademiet i Malmø, Sverige. Gjennom bruk av ulike media, som film, tekst, fotografi, tegning og objektbaserte installasjoner, undersøker Lyngkær Pedersen de ulike metodene vi bruker for å forstå vår egen identitet og skape mening i våre omgivelser. I sin praksis benytter hun seg ofte av tema fra persepsjonsvitenskap og -teori. Lyngkær Pedersen har deltatt i en rekke internasjonale residency-program og utstillinger, deriblant Flux Factory, New York (2012), Berlinaut, Berlin (2008), The Presence of Absence på Moesgaard Museum, Danmark (2017); Synthesia 4 – Translating, Correcting Archiving på Art Laboratory Berlin og The Crow – Osan Media Art Adventure på Cultural Factory Osan, Sør-Korea. Hun har også vært engasjert i et antall langvarige kollektiv og kuratoriske prosjekter, blant annet The Production Unit, HOMEWORK og visningsrommet rum46 i Århus.