Marthe Ramm Fortun

Marthe Ramm Fortun (f. 1978, Oslo) bor i Oslo og er assisterende professor ved Statens Kunstakademi. Med utgangspunkt i stedsspesifikke tekster bruker Fortun kroppen, språk og flyktige, skulpturelle grenser til å innskrive varige og poetiske feminismer i avlukkede institusjonelle rom. Etter å ha fullført sin utdanning ved New York University (2008) har Fortun vist sine arbeider i en rekke institusjoner og kontekster deriblant BOZAR og Gladstone Gallery i Brussel, Munchmuseet, UKS, Kunsthall Oslo, Kunstnernes Hus og Museet for samtidskunst i Oslo, Henie Onstad Kunstsenter i Bærum, Bruce High Quality Foundation, Sculpture Center og Performa i New York, samt KW Institute of Contemporary Art i Berlin.