The yet unpublished: In search of original forms – seminar og relansering av Nordic Photobook Award 

Marthe Ramm Fortun, Nora Joung, Moritz Kung, Bruno Ceschel, Delphine Bedel, Susanne Hætta
Performance From 01.09.2023
Henny Lie, Kvinne med foldinger og sedimenter, fra serien Jakten på urformene/urformer, 1996. Tilhører Preus museums samling. © Henny Lie BONO 2023. Foto: Preus Museum
Henny Lie, Kvinne med foldinger og sedimenter, fra serien Jakten på urformene/urformer, 1996. Tilhører Preus museums samling. © Henny Lie BONO 2023. Foto: Preus Museum

Som en del av Fotobokfestival Oslo arrangerer Fotogalleriet i samarbeid med Forbundet for Frie Fotografer (FFF) et seminar dedikert til praksisen rundt fotobøker. I tillegg vil det også være en relansering av Nordic Photobook Award. Det vil skje på Gamle Munch den 1. september, i tidsperioden 11:00 til 15:00, der både nasjonale og internasjonale bidragsytere vil ta for seg upubliserte fotobøker og de usynlige nettverkende de operer i. Registrering er gratis men anbefalt via Eventbrite. Temaet for seminaret springer ut ifra en pågående performance-serie som begynte med kunstneren Marthe Ramm Fortun våren 2019. I lys av performancen When I’m not near the slide I love, I love the slide I’m near, begynte Ramm å ta for seg utslettelse av historien og gjenreiselsen av feministiske perspektiver og blikk på kunstinstitusjoner. I sin søken fant hun en fotobok som aldri ble publisert av den norske fotografen Henny Lie (f.1945).

Hvilken makt har institusjoner til å utslette ikke bare kunstverk, men også liv? Hva kan bli synlig eller usynlig av den trykte pressen og sirkulasjonen av fotografisk materiale?

Dette er spørsmål som reises i forbindelse med denne prosessen, og bidragsyterne vil på hver sin måte ta tak i både tematikken og kanskje komme med flere.

Hvilken makt har institusjoner til å utslette ikke bare kunstverk, men også liv? Hva kan bli synlig eller usynlig av den trykte pressen og sirkulasjonen av fotografisk materiale?

Slik det er nevnt innledningsvis er det også en relansering av Nordic Photobook Award (NPDA) i et fornyet format. Denne prosessen har inkludert en større internasjonal konferanse, Photography Boundi 2021 og en publikasjon med samme tittel, utgitt på forlagetSilvana Editoriale i 2022, produsert i samarbeid med Universitetet i Bergen. Arrangementet vil også fungere som lanseringen av denne utgivelsen i Norge.

Delphine Bedel, forfatter, kurator og utgiver, Amsterdam
Bruno Ceschel, grunnlegger av Self Publish, Be Happy, London/Milan
Susanne Hætta, kunstner, fotograf og medlem av Dáiddadállu Artists’ Collective, Guovdageaidnu/Čáhcesuolu
Nora Joung, kunstner, forfatter, Oslo
Moritz Kung, uavhengig kurator, forfatter og utgiver, Barcelona
Marthe Ramm Fortun, kunstner og førsteamanuensis ved KHiO, Oslo

Vi ønsker å takke det Det italienske kulturinstitutt i Oslo for deres generøse støtte til arrangementet. Fotobokfestival Oslo er organisert av Forbundet Frie Fotografer (FFF) med støtte fra Norsk Fotografisk Fond, Oslo Kommune, Kulturrådet, Bildende Kunstneres Hjelpefond, Bergesenstiftelsen og Fritt Ord.

FFF – Forbundet Frie Fotografer organiserer Fotobokfestival Oslo samler årlig norske og internasjonale kunstnere, foredragsholdere, forfattere og forlag, og presenterer utstillinger, bokmesser, seminarer, artist talks, workshops, boklanseringer og satellitt-arrangementer.

Som den første prisen i Norden dedikert til fotobøker, ble Nordic Photobook Award (tidligere Nordic Dummy Award) etablert i 2012 for å presentere nye fotografiske produksjoner under et epokeskifte. Nye e-boklesere som iPads og Kindle førte til uttalelser fra folk og eksperter om at boken som objekt ville forsvinne. I stedet har den fysiske boken fortsatt og i noen sjangre fått en stadig mer stabil tilstedeværelse, og har skapt bredere interesse og distribusjonsmuligheter for nye og uavhengige utgivere og kunstnere selv.