AGENDA TEXT – WINDOW EXHIBITION 2022

Flere kunstnere
UTSTILLING Fra 01.07.2022 Til 22.08.2022
Bakgårsfest, closing of the Agenda teXt - Window exhibition, 22 August 2022, Fotogalleriet, Oslo. Photo: Sakib Saboor/Fotogalleriet
Bakgårsfest, closing of the Agenda teXt - Window exhibition, 22 August 2022, Fotogalleriet, Oslo. Photo: Sakib Saboor/Fotogalleriet

Mens utstillingslokalet vårt var stengt i sommerferien, inviterte Fotogalleriet og Agenda X besøkende og forbipasserende til en tekstbasert utstilling i vinduene våre i hjertet av Oslo, åpen 24 timer i døgnet! Utstillingen besto av tekst, bilder og videoer som var tilgjengelige via QR-kode.

Tekstene er en del av prosjektet Agenda teXt i regi av Oslo Antirasistisk Senters ungdomsavdeling, Agenda X. De ble sendt inn av unge mellom 13 og 26 år, og er skapt gjennom kurs, individuell veiledning og konkurranser. Agenda teXt er et tverrfaglig og prosessbasert initiativ som fremmer unge stemmer gjennom kunst og kultur. Initiativet forener ulike kunstgrener og resulterer i produksjoner som vises i gallerier, byrom, på scene, skjerm, nettside og på trykk mellom to permer. Agenda teXt er basert på ungdomsmedvirkning og involverer profesjonelle kunstnere, veiledere og relevante kunst- og kulturarenaer.

De utstilte tekstene er av Naomi MedinaSaffaAmanda AnvarRahel BerakiFatima TaliaFarhad SoufiSana El MoussaouiD4NC3 og Momina Hassani tillegg til QR-koder som fører til prosjektets hjemmeside med verk av SAKLabeebah QureshiZahra AlShorayerAsha AbullahiOda PaaskeShayma Abubaker NuurAbdirahmaan HasanAyan Ahmed AraleAmeliSelma Helene Skaret Kielland og Fariha Fatima Malik.

Tekstene vises i Fotogalleriets vinduer mot Møllergata i hjertet av Oslo fra fredag 1. juli til mandag 22. august 2022.

Les www.agendatext.com for publiserte tekster og mer informasjon om tiltaket.

Designer og redaktør: Martine Næss Johansen

Daglig leder: Sahar Hassani

Leder, kulturelle aktiviteter: Miriam Haile

Prosjektleder Agenda TeXt: Marie Dahl Lund

Naomi Medina, Saffa, Amanda Anvar, Rahel Beraki, Fatima Talia, Farhad Soufi, Sana El Moussaoui, D4NC3 and Momina Hassan, SAK, Labeebah Qureshi, Zahra Al-Shorayer, Asha Abullahi, Oda Paaske, Shayma Abubaker Nuur, Abdirahmaan Hasan, Ayan Ahmed Arale, Ameli, Selma Helene Skaret Kielland and Fariha Fatima Malik

Agenda X has worked since 1998 to create opportunities for and with young people who grow up in a multicultural environment. Our vision is a socially just society where all young people, regardless of background, are active participants and providers of premises in their own lives, in society and in the field of art and culture. The work is based on principles of anti-racism, equal opportunities, youth participation, volunteering, the young-to-young method, empowerment, as well as building and making role models visible. The work includes several different social and art and cultural initiatives.

Følg Agenda X på Instagram @agenda_x

www.agendax.no

Stiftet i 1977, er Fotogalleriet den eneste kunsthallen i Norge med fokus på kunstfotografi. Med beliggenhet sentralt i Oslo, har Fotogalleriet siden oppstarten fungert som en brobygger mellom den nasjonale og internasjonale diskursen rundt fotografi, først som et kunstnerdrevet visningssted, og senere som en stiftelse med faste ansatte og et aktivt styre. Fotogalleriet er gjennom sitt mandat opptatt av å bidra til diskursen rundt bildeproduksjon og å problematisere fotokunst og visuell kultur som en del av dette. Som en del av sitt mandat, jobber Fotogalleriet også mot en mer inkluderende representasjon i kunst og samfunn gjennom samarbeid og nyproduksjon med sentrale samfunnsengasjerte organisasjoner og tiltak.. Fotogalleriet og FFF har samarbeidet tett i fire tiår, blant annet medarrangeringen av Vårutstillingen i Fotogalleriets visningsrom.

Agenda TeXt har mottatt støtte fra Kulturtanken og Kulturrådet.

Bakgårsfest, closing of the Agenda teXt - Window exhibition, 22 August 2022, Fotogalleriet, Oslo. Photo: Sakib Saboor/Fotogalleriet
Bakgårsfest, closing of the Agenda teXt - Window exhibition, 22 August 2022, Fotogalleriet, Oslo. Photo: Sakib Saboor/Fotogalleriet
Bakgårsfest, closing of the Agenda teXt - Window exhibition, 22 August 2022, Fotogalleriet, Oslo. Photo: Sakib Saboor/Fotogalleriet
Bakgårsfest, closing of the Agenda teXt - Window exhibition, 22 August 2022, Fotogalleriet, Oslo. Photo: Sakib Saboor/Fotogalleriet
Bakgårsfest, closing of the Agenda teXt - Window exhibition, 22 August 2022, Fotogalleriet, Oslo. Photo: Sakib Saboor/Fotogalleriet
Bakgårsfest, closing of the Agenda teXt - Window exhibition, 22 August 2022, Fotogalleriet, Oslo. Photo: Sakib Saboor/Fotogalleriet