ALBUM 31

Sophy Rickett & Bettina von Zwehl
UTSTILLING Fra 20.03.2015 Till 10.05.2015

Fotogalleriet er stolte over å kunne presentere en utstilling med prosjektet Album 31, av kunstnerne Sophy Rickett og Bettina von Zwehl. Kunstnerne ble opprinnelig invitert til å produsere arbeidene i utstillingen av Grain Photography Project og the Library of Birmingham. Under Rickett og von Zwehls gjennomgang av de fotografiske arkivene i Birmingham Library oppdaget de en samling fotografier produsert av den viktorianske fotografen og parlamentarikeren Sir Benjamin Stone; hans album 31 bød kunstnerne på et sett praktiske og konseptuelle prinsipper som Rickett og von Zwehl benyttet seg av for å produsere deres eget samarbeidsprosjekt, Album 31.

Stone etablerte en kompleks samling av omhyggelig kompilerte og katalogiserte album. I hans album 31 samlet han fotografiene han ville beholde, men som ikke passet inn i noen av de eksisterende indekskategoriene som resten av samlingen var strukturert etter. I album 31 plasserte han bildene etter egne kriterier hvor ulike tema, prosesser og tidsrammer kunne sameksistere i uventede forhold. Denne sammenstillingen gjorde det mulig for både humoristiske sider, så vel som et spekter av mørkere elementer, å fremtre.

Rickett og von Zwehl ble interessert i motivene i Stones album 31 og hvordan de tilsynelatende tilfeldige sammenstillingene kan være både produktive og fylt med mening. De utforsker hvordan Stones ellers strukturerte tilnærming styrt av intensjon og mening blir forstyrret av betingede og delvis ubevisste forhold.

Ved å bruke Stones album som referansepunkt har kunstnerne iverksatt en gjennomgang av sine respektive kunstneriske produksjoner. Denne appropriasjonen av avvik i en kunstnerpraksis, historier som inkluderer refusering, fotnoter, uintenderte og perifere elementer og andre kunstneriske avstikkere, har gitt kunstnerne muligheten til å gjenbruke materiale som av ulike årsaker ikke har ”passet inn”; det gav dem en anledning til å vurdere et annet sett av begrunnelser, fortellinger og retninger.

Album 31 utforsker implikasjoner som ligger i det å leke med lesningen av et verk gjennom rekontekstualisering og omplassering av et gitt tema for å kunne motstå muligheten for en ensidig forståelse av et verk.

Utstillingen består også av nyere arbeider som kunstnerne har arbeidet med individuelt: Sophy Ricketts The Death of a Beautiful Subject (2014) og Bettina von Zwehl’s Laments (2014). Arbeidene byr på en kontekstualisering av Album 31 og bidrar til å se prosjektet som et møtested mellom de to separate praksisene.

Von Zwehls prosjekt Laments ble utviklet under en fem-måneders residency ved Freud Museum London i perioden 2013/2014. Laments markerer en ny retning i von Zwehls tilnærming til portrettet. Motivene er kvinner, avfotografert som silhuetter, i en serie tradisjonelle profiler som også kjennetegner kunstnerens tidligere arbeider. Von Zwehl har latt hver person finne sin egen positur og sikrer på denne måten flyt og spontanitet til serien. Subjektene, omhyllet av et mørke, gir oss en følelse av melankoli eller selvbevissthet. Kvinnene bærer hodeplagg som forvrenger hodeformen deres, som om de ble formet i leire.

The Death of a Beautiful Subject er et tverrfaglig prosjekt som utforsker forholdet mellom fotografi, materialitet, hukommelse og naturens verden. Med utgangspunkt i et utvalg amatørbilder av sommerfugler, fotografert av hennes pensjonerte far, som hun ikke har hatt kontakt med på mange år, utforsker Rickett noen av grensene som er knyttet til forpliktelse, samarbeid, opphav og eierskap. Kunstneren er interessert i betingelsene som ligger i dokumentarbilder. Hun utforsker ulike måter å avstå fra representasjonsaspekter i fotografiet, til fordel for noe mer performativt, hvor meningen og tematikken ikke er fastlåst, men ligger åpen for tolkning. Sentralt i arbeidet er en tekst som kunstneren har skrevet, hvor historien beveger seg både bakover og fremover i tid. På denne måten skaper kunstneren en fragmentert kronologi som manifesterer en dyp følelse av subjektivitet.

Bettina von Zwehl (f.1971 i München, bor og arbeider i London) er en kunstner som er kjent for sine subtile distinktive fotografiske portretter. Hennes befatning med miniatyren – og den mindre kjente sjangeren øyeminiatyren fra 1700-tallet, oppstod gjennom et lengre opphold ved Victoria & Albert Museum, London, i 2011. Arbeidene hennes har blitt vist ved en rekke institusjoner i Europa og USA og finnes også i sentrale samlinger som blant andre Solomon R. Guggenheim Museum, Victoria & Albert Museum og Rubell Family Collection. Steidl og Photoworks gav sammen ut hennes første monografi I 2007. Hun er representert av Purdy Hicks Gallery i London.

Sophy Rickett (f. 1970 i London hvor hun også bor og arbeider.) jobber med fotografier og videoarbeider som utforsker møter mellom mennesket og naturen. Hun er interessert i landskap og kombinerer ofte ideer knyttet til det sublime med en dypere følelse av tap. Arbeidene hennes har blitt vist ved steder som Kettle’s Yard i Cambridge, Chateau de Lichtenberg i Alsace, Arnolfini i Bristol og De La Warr Pavilion i Bexhill. Arbeidene hennes finnes blant annet i samlingene til Centre Pompidou i Paris, Federal Reserve i Washington og Government Art Collection i London. Hun er representert av Grimaldi Gavin i London.

Utstillingen er produsert med støtte fra Norsk Kulturråd, Oslo Kommune og Atopia.