CONVERSION OF TIME

Katja Mater
UTSTILLING Fra 24.11.2012 Til 06.01.2013

Conversion of Time presenterer en rekke nye arbeider (2010-2012) inkludert Density Drawings, Parallel Planes og Time Passing Objects. Det arbeidene har til felles er at de forsøker å dokumentere hva det analoge fotografiet kan fange, som vi ikke kan se med det blotte øye.

I Density Drawings konstruerer Mater et bilde inne i kameraet ved å fotografere flere øyeblikk under en tegneseanse (flere eksponeringer). Tegningen utvikles for så å gradvis forsvinne og resultere i et sort-hvitt verk. Det endelige verket blir en kombinasjon av visuell informasjon, via fysiske markeringer på papiret og markeringer i form av eksponeringer i kameraet.

I Parallel Plains videreutvikler Mater metoden og presenterer flere ulike måter å observere et unikt øyeblikk på, ved å fange parallelle motiver på forskjellige negativer mens hun tegner.

Også verket Time Passing Objects handler om tid og rom, men introduserer et skulpturelt element til prosessen. Dette ved at det blir malt på et objekt mens bevegelsene i strukturen blir registrert. Fotografert mot svart bakgrunn flyter objektene tilsynelatende rundt i et rom i grenselandet mellom objekt og to-dimensjonal abstraksjon.

Density Drawings, Parallel Planes og Time Passing Objects blir i denne utstillingen også presentert sammen med en stedspesifikk installasjon

Presentert sammen for første gang, utforsker Katja Maters arbeid opplevelsen av tid i fotografiet samt dokumentasjon av øyeblikk med immaterielle karakteristikker. Maters utradisjonelle bruk av kameraet gir oss et nytt perspektiv på fotografiet, som et skapende medium, ikke kun dokumentarisk.

Katja Mater (f. 1979) bor og arbeider i Amsterdam. Hun har studert ved Gerrit Rietveld Academie, Amsterdam og De Ateliers, Amsterdam. Nyere separatutstillinger inkluderer blant annet Density Drawings, Martin van Zomeren, Amsterdam (2010) og Principle Matter, V&A, New York (2008). Hun har nylig deltatt i flere gruppeutstillinger, blant annet Resonance and Repetition, EFA Project Space, New York (2012), Autumn of Modernism I and II, på Vleeshal, Middelburg og Temporary Gallery, Cologne (both 2012), Maybe it’s the light that has to change and not much else, Tanya Bonakdar Gallery, New York (2012), Un Paisaje Holandés, La Casa Encendida, Madrid SP (2012), Les Marques Aveugles, Centre d’Art Contemporain, Geneva (2011), Time and Time again, Walden Affairs, The Hague (2011) og Photography in Reverse, FOAM Photography Museum, Amsterdam (2009).

Mater arbeider med en publikasjon som vil inkludere verk fra utstillingen, publisert av ROMA Publications, Amsterdam, i 2013.

Katja Mater er representert av Martin van Zomeren, Amsterdam.

Utstillingen er støttet av Norsk Kulturråd og den Nederlandske Ambassaden.