LET’S TALK ABOUT IMAGES

Diverse artister
UTSTILLING Fra 03.11.2018 Til 19.01.2019

“For one to whom the real world becomes real images, mere images are transformed into real beings – tangible figments which are the efficient motor of trancelike behaviour.
—Guy Debord, The Society of the Spectacle, 1967

“The danger of this emphasis on the coproduction of physical and cultural space by computation is that it in turn occludes the vast inequalities of power that it both relies upon and reproduces. Computation does not merely augment, frame, and shape culture; by operating beneath our everyday, casual awareness of it, it actually becomes culture.
—James Bridle, New Dark Age: Technology and the End of the Future, 2018

‘Let’s Talk about Images’ er Fotogalleriets nye diskursprogram. De ukentlige arrangementene utforsker fotografiske og kinematografiske verker produsert de siste årene, som eksempler på kunstneriske fremgangsmåter som med et kritisk blikk engasjerer samfunnet og dets representasjoner. Programmet utforsker samtidig kroppsliggjøringen av bildet og det å forlate et tilskuerskap. Gjennom kunstnernes presentasjoner, diskusjoner og fremvisninger ønsker ‘Let´s Talk about Images’ å analysere og utforske den synlige verden og tenke nytt rundt hvordan okularsentrisme har overtatt styringen av de menneskelige sansene. Det vil diskuteres strategier som kulturell hacking, konstruksjon av og forhandling om identiteter knyttet til normative maktstrukturer, å hevde tilstedeværelse uten ord, objekter, ofre og kropper, tekno-utopiske visjoner, kreativ historiefortelling og narrative sprekker.

Femti år etter Debords revolusjonerende analyse om den globale effekten av bildeproduksjon kan dette sees i et nytt lys. Teknologien har endret verden og menneskers observasjonsevne og forståelse i så stor grad at denne tidsepoken nylig har blitt definert som en «ny mørketid». Som en lettlurt sans er synet villig til å tilpasse seg dagens opake samfunn. Er det mulig å se en ”kunstnerisk tilnærmelse” til dette nye bildeuniverset, til verdensomspennende hendelser og til historien generelt i denne overveldende strømmen av bilder? Kan kunst være en motgift til en enveis bildeproduksjon, eller er den kun i stand til å dokumentere de arrene som står igjen? Lever vi i en avfolket ”verden av bilder” der volden den etterlater bærer vitne til en metonymisk representasjon? Og er det kunstens rolle å humanisere volden i bildene vi blir utsatt for, eller skal kunsten heller skape nye måter å se på?

Heba Y. Amin, Terje Abusdal, Khaled Barakeh, Delphine Bedel, Marianne Hultman, Bouchra Khalili, Eline Mugaas, Elise by Olsen, Maria Pasenau, Tine Semb, Simon Sheikh, Sara R. Yazdani, Knut Åsdam

CONTESTING IMAGES
Torsdag, 1. november, kl 19-21
Khaled Barakeh og Terje Abusdal i samtale med Sara R. Yazdani

Representasjoner av konfliktområder i massemediene påvirker hvordan offentlige meninger dannes, avbildes og oppfattes. Bilder fra Syria kan være et eksempel på dette; som i Mars 2011 da en revolusjon mettet av håp utviklet seg til krig, og propaganda fra regimet og andre etablerte kommunikasjonskanaler dysset ned andre synspunkter og forestillinger om landet. Syriske asylsøkere som flyktet fra krigens utvikling i 2015, og som valgte en arktisk rute for å ankomme Europa, via Kirkenes i Norge, utgjør startpunktet for møtet mellom den syriske kunstneren Khaled Barakeh og den norske historiefortelleren Terje Abusdal. I samtale med Sara R. Yazdani, PhD-kandidat ved Universitetet i Oslo, skal de diskutere bildeteknologi, kartlegging, nettverk og visuelle manifestasjoner av vår forståelse av verden. Arrangementet organiseres i samarbeid med Oslo World og SPACE, Oslo.

 

IMAGINING THE PAST, WRITING THE FUTURE
Torsdag 15. november, kl. 17-19

Bouchra Khalili i samtale med Mariann Hultman og Antonio Cataldo

De siste femten årene har den fransk-marokkanske kunstneren Bouchra Khalili vist filmer, videoinstallasjoner, fotografier og silketrykk som forslag på borgerlige plattformer for medlemmer av politiske minoriteter og marginaliserte grupper, artikulert gjennom subjektive posisjoner og kollektive stemmer. I sitt kunstnerskap reflekterer Khalili over nye måter å tenke om borgerlig identitet, utover nasjonal tilhørighet. Her har kollektiv frigjøring en organisk tilknytning til ytringsfrihet og alternativ historieskriving, og former strategier for motstand mot vilkårlige maktforhold. Gjenfortalte narrativ avsløres av manglende mellomledd og peker samtidig mot fremtiden for en bedre forståelse og tilnærming til menneskenes politikk. I samtale med kuratorene Antonio Cataldo og Marianne Hultman, skal Khalili fortelle om sine seneste arbeider. Man får også et innblikk i hennes kommende prosjekt, som utvikles for Fotogalleriet og Oslo Kunstforening. Et prosjekt som tar for seg den komplekse Skandinaviske støtten til frigjøringsbevegelser i en rekke afrikanske land på 1960 og 70-tallet.

 

PUBLISHING FROM A FEMINIST PERSPECTIVE
Torsdag, 22. november, kl. 17–19
Eline Mugaas og Delphine Bedel i samtale med Tine Semb

For en radikal tilnærming til bildeproduksjon må en ta til høyde for å utforske både kunstpedagogikk og utstillingspraksis i formidlingen. Det allmenne inntrykket er at både fotografiets historie og foto- og kunstbøkenes historie er grundig dokumentert, samlet, vist og diskutert. Men til tross for at magasiner, aviser og sosiale medier fra 2017 var fylt med emneknagger som #MeToo, #NotSurprised, #IWontKeepQuiet og #TimesUp, finnes det nesten ingen publiserte fotobøker som er dedikert til historien om kvinnelige kunstnere. Kunstner, forsker og forlegger Delphine Bedel har gjentatte ganger stilt spørsmål som “hvordan kan jeg bli en feministisk forlegger?” og ”hvordan kan jeg løfte fram en ny bølge av en aktiv, men usagt feminisme og feministiske praksiser?” Disse spørsmålene er utgangspunktet for en dialog mellom Bedel og den norske kunstneren Eline Mugaas, dedikert til deres pågående arbeid. Moderert av redaktør, kunstner og organisator Tine Semb, tar samtalen sikte på å tegne opp alternative metoder for publisering som utfordrer patriarkalske kunsthistoriske narrativ, så vel som behovet for å skape mot-bilder og mot-fortellinger.

 

TECHNOLOGICAL DYSTOPIAS
Torsdag, 29. november, kl. 17–19
Heba Y. Amin i samtale

Den egyptiske kunstneren Heba Y. Amin baserer sine arbeider på omfattende forskning omkring sammenhengen mellom politikk, teknologi og arkitektur. Tekno-utopiske ideer, manifestert i karakteristiske maskiner av kolonial makt, står sentralt i Heba Y. Amins arbeider. Med utgangspunkt i ideen om landskap som et uttrykk for dominerende politisk makt – ser Heba Y. Amin etter subversive strategier og teknikker som er nyttige til å underminere befestede systemer, for å oppnå en kritisk, romlig praksis. Ved å vise til sine seneste arbeider, skal Heba Y. Amin snakke om hvordan fotografering blir en voldelig handling, når linsen rettes mot kropper og steder som er fjerntliggende fra oss selv, og derav avsløre et nådeløst, maktstyrt bilde av politikk og en dystopisk planlegging som berører både landområder og mennesker.

 

SCREAMING FOR SILENCE
Torsdag, 13 desember, kl. 17–19
Maria Pasenau introdusert av Elise By Olsen

“The Freedom of Youth / The Youth of Freedom, / What Did We Do? / We Lived, / We Loved, / We Ran, / We Laughed, / We Acted Like Wild Animals, / Animals from the Future, / Dumb, Dumb Youth.” Disse ordene kommer fra den fremadstormende norske fotografen Maria Pasenau, som har utviklet et unikt vokabular med sine fargesterke bilder som portretterer øyeblikk av intimitet og et ønske om å få plass hos sin generasjon. Hun sirkler rundt motebransjen, performance-scenen, magasinproduksjon og eksperimentelle avant-garde-kollektiver, og retter ofte kameraet mot seg selv for å konstruere kroppslige komposisjoner og et spekter av ulike materialer. Alle hennes verdener dreier seg om hvordan bilder former vår betraktning av andre. I denne samtalen vil hun for første gang lese og fremføre sin egen poesi offentlig, som en alternativ måte å skape bilder på.

 

THE PLACE OF THE IMAGE, THE SPACE OF THE BODY
Torsdag 10. Januar, kl 17–19
Knut Åsdam i samtale med Simon Sheikh

Gjennom film, installasjoner og fotografi utforsker Knut Åsdam forstyrrelser i forholdene mellom subjektivitet, personlighet og sted. Karakterene hans eksisterer i sterkt materielle, psykologiske og politiske verdener, i byer eller landskap. De beveger seg inn og ut av språk og inn og ut av tilhørighet. I samtalen på Fotogalleriet vil Åsdam snakke om bildet, det fysiske, og om kroppens rolle i arbeidene sine. Hva betyr bildet i dag, spesifikt det bevegelige og temporære bildet, og hvordan forholder det seg til det fysiske opplevelsesrommet vårt? Hvordan forholder vi oss til det som er nevnt, men ikke fanget av bildet? Det som enten såvidt er utenfor billedrammen eller overflytende og som går utover den. Og andre elementer, slik som lyd, anstrengelse, eller uoppmerksomhet, som forstyrrer bildet, men former deler av vår opplevelse av det samtidig. Hvordan forholder denne gjensidig avhengige opplevelsen av bildet seg til vår hverdag i den materielle og politiske verden? Videre, gjennom å se på publikums og offentlighetens rolle, i et forsøk på å finne brukbare rom innenfor en publikumspolitikk, vil Åsdam snakke om hva det betyr å produsere bilder og distribuere dem på definerte steder.

 

Stiftet i 1977, er Fotogalleriet den eneste kunsthallen i Norge med fokus på kunstfotografi. Med beliggenhet sentralt i Oslo, har Fotogalleriet siden oppstarten fungert som en brobygger mellom den nasjonale og internasjonale diskursen rundt fotografi, først som et kunstnerdrevet visningssted, og senere som en stiftelse med faste ansatte og et aktivt styre. Fotogalleriet er gjennom sitt mandat opptatt av å bidra til diskursen rundt bildeproduksjon og å problematisere fotokunst og visuell kultur som en del av dette. Som en del av sitt mandat, jobber Fotogalleriet også mot en mer inkluderende representasjon i kunst og samfunn gjennom samarbeid og nyproduksjon med sentrale samfunnsengasjerte organisasjoner og tiltak.. Fotogalleriet og FFF har samarbeidet tett i fire tiår, blant annet medarrangeringen av Vårutstillingen i Fotogalleriets visningsrom.

 

Som en innledning til Let’s Talk about Images holdt Andrea Lissoni, seniorkurator hos Tate Modern, en presentasjon med tittelen The Sound of Screens Imploding. Arrangementet fant sted den 14. september og var et samarbeid mellom Fotogalleriet, Kunstnernes Hus og Ultima.

Fotogalleriet ønsker å rette en stor takk til Norsk Kulturråd, så vel som til Norsk Fotografisk Fond og Oslo kommune, for fast støtte til driften av institusjonen. Vi vil også uttrykke vår takknemlighet ovenfor Kulturdepartementet, som i flere år har støttet oss gjennom deres pilotprosjekt for utstillingshonorar. Let´s Talk about Images er gjort mulig gjennom støtte fra Fritt Ord og Norsk Fotografisk Fond. Prosjektet har også blitt styrket av et samarbeid med Kunstnerens Hus, Ultimafestivalen, Oslo World Music Festival og SPACE (Syrian Peace Action Center).