SONGBOOK

Alec Soth
UTSTILLING Fra 26.09.2015 Til 08.11.2015

Utstillingsåpning: 25.09.2015, 19:00 på Fotogalleriet

Artist talk og boksignering: 24.09.2015, 19:00 på Oslo FotokunstskoleFotogalleriet er glade for å kunne presentere utstillingen Songbook, som består av et utvalg fotografier fra Alec Soths prosjekt og fotobok med samme tittel.

Songbook tar utgangspunkt i et samarbeidsprosjekt mellom Alec Soth og skribenten Brad Zellar. Over en periode på tre år reiste Soth og Zellar sammen gjennom syv stater i USA. De utgav seg for å være lokalpresse for den selvpubliserte avisen "LBM Dispatch".

En av referansene for prosjektet er Robert D. Putnam’s bok Bowling Alone: The Collapse and Revival of the American Community, som hevder at Amerikanere i stadig større grad har blitt frakoblet fra et liv i fellesskap og at det amerikanske samfunnet er karakterisert av individualisme og sosial isolasjon. Soth legger derfor ut på en reise hvor han leter etter et slikt (ikke-)eksisterende samfunn i ulike deler av landet. Han møter og fotograferer mennesker i ulike fellesskapsmiljøer så vel som ensomme individer som befinner seg på randen av samfunnet. Soth tok gjennom prosjektet bilder som senere skulle bli en del av Songbook men boken inneholder også bilder fra LBM Dispatch.

Soth har i tidligere prosjekter som Broken Manual (2010) og Sleeping by the Mississippi (2004), avfotografert mennesker som lever et tilbaketrukket liv og de individuelle feilene som utgjør en stor del av vårt samfunn. Med Songbook har Soth benyttet seg av en mer lyrisk tilnærming. Han plasserer fotografiene opp mot sitater fra jazzlåter fra det 20. århundre og publiserer dem som en fotobok. Mange av de valgte sitatene er sangtekster hentet fra boken The Great American Songbook (den mest innflytelsesrike boken over Amerikanske popsanger og jazzstandarder fra perioden), som forklarer Soths valg av tittel for boken og publikasjonen.

Selv om Songbook er datert til perioden mellom 2012 og 2014, formidler fotografiene en følelse av en forfrosset tid som lenge har vært ansett som tapt. Songbook bringer frem en melankolsk stemning, noe som sammenfaller med individenes forsøk på å nå igjennom til et fellesskapssamfunn som hører fortiden til. Dette aspektet blir forsterket av kunstnerens valg av sort-hvite fotografier. Soths arbeider er både humoristiske og groteske og betrakteren står igjen med en bevissthet om alle de universelle menneskets skjebne

Alec Soth (f. 1969) er en fotograf født og basert i Minneapolis, Minnesota. Fotografiene hans har blitt vist i en rekke soloutstillinger og gruppeutstillinger, inkludert Whitneybiennalen og Sao Paolo Biennalen i 2004. I 2015 organiserer Media Space i London en større turnerende utstilling av Soths arbeider med tittelen Gathered Leaves. I 2008 ble en utstilling av Soths arbeider vist ved Jeu de Paume i Paris og Fotomuseum Winterthur i Sveits. I 2010 produserte the Walker Art Center en omfattende utstilling av Soths arbeider med tittelen From Here to There. Hans første monografi, Sleeping by the Mississippi og hans mange påfølgende utgivelser har blitt tatt svært godt i mot blant kritikere og har mottatt en rekke bokpriser. Soth har mottatt flere stipender og priser, inkludert the Guggenheim Fellowship (2013). Arbeidene hans befinner seg i flere permanente samlinger i anerkjente museer, inkludert the Museum of Modern Art, New York og Whitney Museum of Modern Art, New York.

I 2008 etablerte Soth forlaget Little Brown Mushroom (LBM) som i samarbeid med fotografer, skribenter og designere jobber for å finne nye måter å skape og distribuere visuelle fortellinger.