The Lost Tapes of A Peoples’ Tribunal, 1982

Ayman Alazraq
UTSTILLING Fra 02.12.2023 To 03.03.2024

Lørdag 2. desember

14.00 - 19.00

Med et performativt verk og innledende taler.

Søndag 3. desember

9.00 - 23.00

Utstillingen vil være åpen i ca. 14 timer for å gi mulighet til å se verket The Hearing i sin helhet.

6. desember 2023 - 4. mars 2024

Onsdag til søndag, 12.00–17.00

Da kunstneren Ayman Alazraq flyttet til Norge for nesten halvannet tiår siden, kom han ved en tilfeldighet over fem VHS-kassetter med til sammen mer enn 14 timer audiovisuelt materiale fra en folketribunal som var samlet i Oslo i 1982 for å vitne om de grusomme hendelsene i flyktningleirene Sabra og Shatila i Beirut i Libanon 16.-18. september 1982. Som ung student forsøkte han å forstå hvorfor dette arkivet var blitt etterlatt og ikke tatt inn i institusjonelle arkiver.

Over 60 personer som var vitne til massakrene i Sabra og Shatila, kom til Oslo for å vitne og fremlegge tekniske bevis på hva som hadde skjedd mindre enn to måneder etter de forferdelige hendelsene. Selv om han ikke var i Oslo, var poeten og dramatikeren Jean Genet blant de første utlendingene som kom inn i leirene og ble vitne til blodbadet. Han gjør nennsomt rede for krigsforbrytelsene han så og opplevde.

De individuelle presentasjonene i Oslo, støttet av lysbilder og andre bilder, pekte på hvordan den libanesiske falangistmilitsen gjennomførte en massakre på sivile palestinere i flyktningleirene Sabra og Shatila. De israelske forsvarsstyrkene (IDF), som hadde invadert landet tidligere samme år, voktet leirene. Mens massakren pågikk, mottok IDF rapporter om grusomheter, men gjorde ingenting for å stoppe den. PLO-styrkene var blitt evakuert fra Libanon med et løfte fra den amerikanske og israelske regjeringen om at den palestinske sivilbefolkningen skulle beskyttes.

Den uavhengige internasjonale kommisjonen som møttes i Oslo, besto av seks medlemmer fra det britiske parlamentet samt fem professorer fra USA, Frankrike, Irland, England og Vest-Tyskland. De fikk i oppgave å undersøke brudd på folkeretten i Libanon. Kommisjonen hadde også en nordisk delegasjon bestående av jusprofessor Anders Bratholm og general Odd Vold, som har arbeidet lenge i FN, fra Norge, Ole Mogens Espersen, tidligere justisminister i Danmark, Ole Krarup, jusprofessor fra Sverige, Hans Jon Frank, stortingsrepresentant og jusprofessor, K.J. Lång, tidligere justisminister, og Allan Rosas, jusprofessor fra Finland. Mahmoud Darwish, en palestinsk poet og forfatter som forlot Beirut noen uker etter massakrene, holdt et innlegg om det han beskriver som et målrettet kulturelt folkemord.

Norge hadde stasjonert mange leger og journalister i Libanon, noe som kan forklare hvorfor Oslo ble valgt som sted for høringen. Stedet var ikke-institusjonelt, noe som demonstrerer mangelen på infrastruktur for rettsforfølgelse av krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten, men vitner om folks behov for å komme sammen i en høringsform for å søke rettferdighet uavhengig og utenfor en enkelt nasjonalstats jurisdiksjon.

Opptakene som dokumenterte møtet, hadde forsvunnet fra offentligheten i flere tiår. Ettersom kopiene ble liggende og samle støv, valgte Alazraq i første omgang å kalle dem "The Lost Tapes". Presentasjonen av dette materialet i sin helhet og tilhørende dokumenter som kunstneren har samlet rundt disse hendelsene, og som gir kompleks informasjon om frigjøringsbevegelser og kunstens og kulturens rolle i dannelsen av disse arkivene, presenteres for første gang og er tilgjengelig for publikum for å gi kunnskap om betydningen av enkeltindivider som bærer historiens tyngde for fremtiden. Utstillingen sørger over de pågående kampene for tilværelsen og gir et åpent rom for diskusjon og refleksjon, der kunsten spiller en viktig rolle i forhandlinger og helbredelse, men også i minnet, selv når det synes umulig, som i den eskalerende volden vi igjen er vitne til i disse dager.

Ayman Alazraq lager filmer, fotografier og kunstverk i blandede medier. Hans kortfilm The Passport ble blant annet vist på National Museum of Cinema i Torino (Italia) og Köln internasjonale videokunstfestival (Tyskland). Video- og fotoinstallasjonen You From Now On Are Not Yourself ble vist i Spania, Norge, Danmark og på Gazastripen. I 2015 ble Alazraqs kortfilm Oslo Syndrome vist på Statens kunstutstilling i Oslo, Dubai International Film Festival og London Palestinian Film Festival. I 2017 produserte han den interaktive installasjonen WALL-1 i samarbeid med Emanuel Sviden. WALL har vært utstilt flere steder, blant annet i Podium Gallery, Oslo, 2017; Tabaklera, Spania; 2 Theaterhaus, Jena, Tyskland, 2018; Westfalischer Kunstvrein, Munster, Tyskland, 2019. Kunst i offentlige rom (KORO) installerte verket permanent på Høgskolen på Vestlandet. You're going to miss me when I'm gone, kunstverkprojeksjon på rådhusveggen 2020. Filmen Into My lungs ble vist på Kunstnernes Hus i Oslo i 2022.

Fotogalleriet har produsert utstillingen. Kunstneren takker Norsk kulturråd og KORO - Kunst i offentlige rom for støtte til prosjektutviklingen.

Installasjonsgjengivelse av Liam M. Alzafari.