VÅRUTSTILLINGEN 2016

Katharina Barbosa Blad, Grethe Irene Einarsen, Katinka Goldberg, Marie Helgesen, Kamilla Langeland & Madelen Isa Lindgren
UTSTILLING Fra 13.05.2016 Til 26.06.2016

VÅRUTSTILLINGEN 40 ÅR

Åpning og utdeling av BKHs Fotokunstpris torsdag 12. mai kl 19.00 på Fotogalleriet. Utstillingen åpnes av Bård Folke Fredriksen,statssekretær i Kulturdepartementet.

Vårutstillingen ble etablert av FFF i 1976, i en tid hvor behovet for å fremme anseelsen for kunstnerisk fotografi var stor. Denne utstillingen skulle arrangeres i vårterminen og hadde den gang betegnelsen Fotografisk Vårutstilling, som et motsvar til Høstutstillingen, hvor fotografier stod oppført under kategorien "maleri" i katalogen.

Vårutstillingen har vært et viktig forankringspunkt for det norske fotografiske samtidskunstfeltet, og har gjennom sin posisjon som spydspiss bidratt til å fremme fotokunsten i den norske kulturdebatten. I dag presenterer Vårutstillingen norsk kamerabasert kunst til et bredt publikum. Juryen velger ut deltakende kunstnere basert på åpen innsending. Juryen er valgt av medlemmene i Forbundet Frie Fotografer på generalforsamling, og består i 2016 av Vibeke Tandberg (juryleder), Mattias Josefsson og Kaia Hugin i samarbeid med Stephanie von Spreter (kunstnerisk leder, Fotogalleriet).

I det året den fyller 40 år, er Vårutstillingen endelig økonomisk sikret gjennom et fast årlig tilskudd fra Kulturrådet. Etter å ha driftet utstillingen på et minimum av ressurser, og i stor grad basert på dugnadsånd, kan FFF endelig planlegge ut fra sikre rammer og prioritere tilstrekkelige vederlag til vår egen kunstnergruppe. FFF markerer utstillingens 40 år ved å lansere Vårutstillingens nye logo og visuelle profil, samt ved utgivelse av en utvidet utstillingskatalog.

I anledning jubileet lanserer FFF også instagrampublikasjonen MUTATOR (@Mutatorfff). Over en periode på én måned vil bidrag fra inviterte kunstnere og forfattere som Anna-Sophie Berger (AT), Joshua Citarella (US), Casey Jane Ellison (US), Eva K. Gange (NO), Kamilla Langeland (NO), Gean Moreno (US), Jacob Riddle (US), Henrik Pask (NO) og Edward Shenk (US) bli postet. Publikasjonen produseres med Agatha Wara som redaktør og Bjørnar Pedersen som designer.

Vårutstillingen 2016 åpnes av Bård Folke Fredriksen torsdag 12. mai kl. 19 på Fotogalleriet. Under åpningen deles Bildende Kunstneres Hjelpefonds årlige Fotokunstpris ut til den kunstneren som deltar på Vårutstillingen med det verk som ansees som mest betydningsfullt. Fotokunstprisen som ble etablert i 2010 pålyder 150.000 NOK og er dermed en av de største kunstprisene som deles ut i Norge.

Vårutstillingen 2016 er støttet av: Kulturrådet, Norsk Fotografisk Fond, Fritt Ord og Bildende Kunstneres Hjelpefond

Katharina Barbosa Blad (f. 1962, CO) bor og arbeider i Oslo. Etter flere år som kostymedesigner har hun de seneste årene beveget seg i retning av fotografiet og billedkunsten, og fullførte studier ved Oslo Fotokunstskole i 2008. Hun jobber nå med installasjon, objekter, lyd, foto og video mellom to ytterpunkter; på den ene siden basert på en konseptuell intellektuell praksis, og på den andre siden med en mer feministisk, politisk, impresjonistisk tilnærming – noe hun mener er et resultat av å være halvt belgisk, halvt colombiansk.

Grethe Irene Einarsen (f. 1972, NO) bor og arbeider i Narvik. Einarsen har hovedfag i fotografi fra Kunsthøgskolen i Bergen, og jobber fotobasert med bilder og installasjon. Arbeidene befinner seg gjerne i grenseland mellom det dokumentariske og det iscenesatte. Det nordnorske landskapet er ofte bakteppe i bildene hennes, og menneskelig fremmedgjøring er et stadig tilbakevendende tema. Einarsen er opptatt av enkeltindividers kompleksitet, og lar det banale og hverdagslige gå hånd i hånd med universelle, eksistensielle spørsmål.

Katinka Goldberg (f. 1981, SE) bor og arbeider i Oslo. Hun er utdannet i Sverige og Frankrike og har en BFA i fotografi fra kunsthøyskolen i Edinburgh. Hennes på gående prosjekt Bristningar er andre del av en triologi som tematisk forholder seg til relasjoner, intimitet og avstand. Gjennom sine collager av forvrengte, sammensatte kropper og elementer av tredimensjonale gjenstander, utforsker Goldberg i tillegg til mellommenneskelige forhold også relasjoner i og mellom visuelle uttrykk.

Marie Helgesen (f. 1984, NO) bor og arbeider i Oslo. Hun er uteksaminert i 2015 med en MFA fra Akademin Valand, tidligere Högskolan för Fotografi, i Gøteborg. Helgesen jobber med analoge prosesser og legger vekt på at det fysiske og fotopapiret i seg selv spiller en like stor rolle som selve fotografiet. Hennes arbeid er prosessdrevet. Helgesen bruker tekst og lyd som dokumentasjoner, ofte som en sentral del av verket.

Kamilla Langeland (f. 1989, NO) bor og arbeider i Oslo og Bergen. Langeland har en BFA fra Kunstakademiet i Oslo, og er nå student på masterprogrammet på Kunstakademiet i Bergen. Langeland jobber innenfor det fotografiske feltet, hvor analoge prosesser og eksperimentering i mørkerommet er en viktig del. Hun produserer storformats sølvgelatin prints – fotografiske collager hvor hun kombinerer snapshots, 4x5 negativ, mikroskopiske bilder og fotogrammer.

Madelen Isa Lindgren (f. 1990, NO) bor og arbeider i Oslo, hvor hun er førsteårsstudent på Kunsthøgskolen i Oslo. Lindgren jobber med narrativ tekst i forskjellige medier, og bruker forskning som base for arbeidene. Ved å utforske temaer som sosiologi, identitet og minne leter hun etter nye måter å starte samtaler på. Hun ønsker å skape en scene for dialog hvor hun kan eksperimentere med ulike verdier og former i vår tid.