VISION OF A NATION

Bull.MileticI, Nicu Ilfoveanu, Kristina Norman & Kurator Alina Șerban
UTSTILLING Fra 21.11.2014 Til 11.01.2015

Hva er vår tids visjoner for fremtiden med tanke på følelser av lengsel og tilhørighet til en nasjon? Hvorfor projiserer individer deres egne følelser, bekymringer og ønsker over i det nasjonale fellesskapet? Hvordan blir det nasjonale fellesskapet oppfattet og representert i dag i lys av en forestilling om en ny transnasjonal geografi? Hvilke begrensinger, utfordringer og håp er en del at dette?

VISION OF A NATION, produsert av Fotogalleriet, åpner opp et rom for spørsmål knyttet til vår tids representasjon av nasjonen. Dette anskueliggjøres gjennom romlig spesifikke scenarier, som bærer i seg spørsmål om makt, etnisitet, hukommelsestap og radikaliseringen av samfunn. Prosjektet forsøker å differensiere og gjenspeile opplevelsen av selvet opp mot ulike individualiserte eller offentlig drevne narrativ. Det er mot denne bakgrunnen at de inviterte kunstnerne, med en reflektert selvbevissthet, poengterer og gjenforteller forestillinger om nasjonal enhet og nasjonsbygging.

Det som videre kommer til syne i utstillingen er en mikro-analytisk praksis som betrakter nasjonen i forbindelse med økte internaliserings- og differensieringsprosesser, blottlagt gjennom nåtidige transformasjoner av samfunnet. Ved å navigere i, og ved å sammenkoble ulike enheter og former for hukommelsesdannelse, viser utstillingen til historier som er forankret i lokale sammenhenger, der bestemte identiteter og skildringer av selvet er anerkjent eller omstridt. Denne oppsøkende utforskningen av semantikken bak en nasjon tar inn over seg det fiktive tid-og-rom forholdet bak etableringen og formidlingen av historien, både som en tradisjonell arena for å uttrykke nasjonal representasjon og i prosesser av territorialisering.

VISION OF A NATION representerer en utforskning av spesifikke narrativ og metoder for engasjement av enkeltpersoner/samfunn med hensyn til nasjonens selvbilde og omskrivning av historie. Ved å reflektere over det spesifikke ved ulike regionale og historiske kontekster, og å kartlegge de ulike formene for nasjonal (gjenopp-)bygging, gir kunstnerne gjennom sine verk et analytisk rammeverk for forskning og kritisk vurdering av temaer og representasjoner som har oppstått i offentligheten over de siste årene.

Bull.Miletic’s work Tele-Vision of a Nation reflects an alternative pathway into the fictional and factual representation of Oslo’s Tryvann Tower in the contemporary Norwegian imaginary. Part of a long-term research dedicated to this observation and television tower, the work discloses a metaphoric space of interaction between the processes of historicization and the sensory aesthetic experience of architecture. The cinematic motion of the revolving slide projection provides a complete panoramic view from the tower – engaging a reflection on the interrelation between natural geography, politics and technology.

Nicu Ilfoveanus verk, Series. Multiples. Realisms. oppfattes som et pågående fotografisk arkiv, som dokumenterer hverdagen rundt offentlige monumenter reist etter første verdenskrig i landlige områder i Romania. Under prosessen med å registrere minnesmerkene, har Ilfoveanu benyttet en antropologisk metode, for å formidle monumentenes ”immaterielle” og allestedsnærværende natur, og deres upersonlige forhold til nåtidens realiteter og daglige sosiale praksiser.

Kristina Normans 4000 Square Kilometers of Europe er resultatet av et forskningsprosjekt utført i den internasjonalt ikke anerkjente republikken Transnistria, gjort i samarbeid med den estiske dokumentaristen Meelis Muhu. Prosjektet kartlegger det visuelle apparatet (symbolske representasjoner og ritualer) anvendt av det offentlige for å opprettholde de historiske fortellingene om statsbygging. Gjennom dokumentariske opptak trekkes det opp linjer til dialektikken bak det å se og å forstå nye sosiale og politiske konfigurasjonen. 4000 Square Kilometers of Europe presenterer en eksaminerende gjengivelse av visuelle vitnesbyrd på en uferdige prosess rundt skapelsen av en egen historie..

Utstillingen er kuratert av Alina Șerban (f. 1978), bosatt i București, Romania. Serban har tidligere vært medkurator for forskningsprosjektet Enchanting Views: Romanian Black Sea Tourism Planning and Architecture of the 1960s and ‘70s, Dalles Hall – The National Museum of Contemporary Art, București (2014) og har også vært kurator for The Romanian Pavilion hos 53rd International Art Exhibition – La Biennale di Venezia, Venezia (2009) og for Renaissance Society, University of Chicago (2010). Serban er redaktør for kunstnermonografiene Ion Grigorescu. The Man with a Single Camera og Geta Brătescu. The Studio (Sternberg Press, 2013).

Utstillingsdesign: Alex Axinte, Cristi Borcan (studioBASAR) and Dan Balaneanu. studioBASAR ble etablert i 2006 som et arkitektstudio og som et team av urban observasjon og intervensjon. www.studiobasar.ro

Bull.Miletic er en kunstnerduo som består av Synne Bull (norsk, født i 1973) og Dragan Miletic (amerikansk, født i Jugoslavia i 1970). Bull.Miletic bor i Oslo.

Tidligere separatutstillinger har vært Bull.Miletic: YUtopia, Interkulturelt Museum, Oslo (2013), Bull.Miletic: Mise en abyme, Nordnorsk Kunstsenter, Svolvær / RAM Galleri, Oslo / Gallery Paule Anglim, San Francisco (2013), Bull.Miletic: In The Middle of The End, Atopia, Oslo (2008), Bull.Miletic: Unfinished, Museum of Contemporary Art, Beograd (2008), Bull.Miletic: Heaven Can Wait, Gallery Paule Anglim, San Francisco (2007), Übergang, Pasadena Museum of California Art (2005) og Sighting Unseen, Henie Onstad Kunstsenter, Høvikodden (2005). Medvirkning i gruppeutstillinger inkluderer This must be the place: Pick me up and turn me round, KinoKino, Sandnes (2013), Re-culture 2, 2nd International Visual Art Festival Patras (2013), Cities Re-imagined, KinoKino, Sandnes / Museum of Contemporary Art Vojvodina, Novi Sad (2011/2010), TV TOWERS — 8,559 Meters of Politics and Architecture, German Architecture Museum, Frankfurt (2009) og Communism of Forms, The Art Gallery of York University, Toronto (2009).

For mer informasjon se www.bull.miletic.info

Nicu Ilfoveanu ble født i Pitesti, Romania i 1975, og bor i dag i Bucuresti. Han ble uteksaminert fra National University of Arts i Bucuresti, hvor hun underviser i film og fotografi ved avdeling for video og fotografi.

Separatutstillinger inkluderer Series. Multiples. Realisms., Uqbar Project Space, Berlin (2014), Working title 1: Valerica, eau de vie/ Working title 2: Jurgis Lemaire vs Christopher Baltrusaitis, Poterasu Gallery, Bucuresti (2014), The Mistaken Present Tense, Arsenal Gallery, Poznan (2013), Odnalezieni i utraceni, International Cultural Centre, Krakow, Polen (2012) og Commision!, Center for Visual Introspection, Bucharest (2010). Deltakelse i gruppeutstillinger inkluderer Enchanting Views, Romanian Black Sea Tourism Planing and Architecture of the ’60s and ‘70s, MNAC – Dalles Hall, Bucuresti (2014), The Forgotten Pioneer Movement, District Kunst- und Kulturförderung, Berlin (2014), Reflection Center for Suspended Histories. An Attempt, national pavilion Romania, 55th International Art Exhibition of La Biennale di Venezia, Venice (2013), 4th FotoFestival, Mannheim_Ludwigshafen_Heidelberg (2011) og PhotoEspagna, Cuenca (2010).

For mer informasjon se www.ilfo.ro

Kristina Norman ble født i Tallinn i 1979, hvor hun bor i dag. Hun ble uteksaminert med en MA og en BA fra The Estonian Academy of Arts i Tallinn, i 2010 og 2003. For tiden er hun en PhD kandidat og foreleser hos The Estonian Academy of Arts, Tallinn.

Separatutstillinger inkluderer We Are Not Alone In The Universe, Turku Art Museum, Turku / Tallinn Art Hall, Tallinn (2010), After-War, Estonian pavilion at the 53rd International Art Exhibition, La Biennale di Venezia, Palazzo Malipiero, Venezia
 (2009) og Pribalts, Arrivals>Art from the New Europe, Modern Art Oxford, Oxford (2006)
. Deltagelse i gruppeutstillinger inkluderer Manifesta 10, St. Petersburg (2014), Confrontations and Provocations. A Perspective on Estonian Art. Museum of Contemporary Art, Szczecin 
(2010), It’s A Set-Up, Kiasma Art Museum, Helsinki 
(2010), 3rd AIM International Biennale Festival Marrakesh, Marrakesh (2009) og Reimagining October, London 
Baltic X Triennial of International Art, Contemporary Art Centre, Vilnius (2009).

For mer informasjon se www.kristinanorman.ee

Utstillingen er støttet av Stiftelsen Fritt Ord.