Ta Plass: Norge/Sápmi

Graphic design for "Claiming Space: Norway/Sápmi" by artist Ilavenil Jayapalan
Grafisk design for "Ta Plass: Norge/Sápmi" av kunstner Ilavenil Jayapalan

Fire temporære kunstverk over hele Norge og Sápmi om friheten til å eksistere i offentlige rom

August 2023-mai 2024

 

Kunstnere:

Mohamed Mohamed

Madihe Gharibi

Kátjá Rávdná

Zirenia

 

«Ta plass: Norge/Sápmi» er et prosjekt som utforsker det offentlige rommets rolle som normskapende og en plass for sosiale forventninger og “sanksjoner” gjennom en serie av performative og temporære kunstneriske bidrag av fire kunstnere. Performancene vil bli gjennomført i seks ulike offentlige rom i byer over hele Norge og Sápmi hvor de vil være tilgjengelige for et bredt publikum.

 

Kuratorer Miki Gebrelul og Bassel Hatoum skriver:

I lys av det skeive kulturelle året som preget kulturlivet i Norge i 2022, vil dette prosjektet granske i hvilken grad marginaliserte grupper har friheten til å kunne uttrykke seg utenfor gitte rammer, tid og rom. «Ta plass» ser på rom og sted som sfærer med forhåndsbestemte sosiale regler og normer.

I 2022 ble Skeivt kulturår markert i Norge, initiert av nasjonale kulturinstitusjoner og støttet med øremerkede midler fra Kultur- og likestillingsdepartementet. Det skeive kulturåret kan tolkes som en dør som ble åpnet for skeive kunstnere i det norske kunstneriske fellesskapet, men en dør som er blitt åpnet, kan like fort bli lukket igjen, som kunstner Ahmed Umar har sagt. Kunstnerne i denne serien forholder seg bokstavelig talt ikke til noen dører da rommet de opererer i kommer til å være det offentlige. Her er de ikke invitert, men skal heller kreve en plass i det offentlige.

Programmet er en serie av performances som vil bli satt opp i seks forskjellige byer i Norge og Sápmi, og er en videreutvikling av kunstneriske og kuratoriske metoder utforsket innenfor Fotogalleriets fire vegger i Oslo siden 2020, og som resulterte i utstillingen «Ta plass» («Claiming Space») tidlig i 2022. Siden da har dessverre behovet for å kreve, ikke bare plass, men grunnleggende rettigheter og frihet til å eksistere blitt større for både skeive og kulturelle og etniske minoriteter over det norske territoriet. Prosjektet vil fortsette å problematisere og italesette narrativer rundt selvbestemmelse, fysisk og emosjonell trygghet for nasjonale minoriteter og urfolk, og tilknytte seg lokal kunnskap og samarbeide med lokale aktører innenfor kunst og kulturutøvelse over hele Norge og Sápmi.

Ved å forflytte de kunstneriske forestillingene ut i det offentlige rom bryter kunstnerne aktivt med forventningene som kan stilles til dem basert på deres etnisitet, kjønn og/eller seksualitet. Det er en skamløs handling fordi de ikke lenger aksepterer de sosiale normene som tilskrives marginaliserte mennesker, og som ofte forventes å eksistere parallelt med majoritetssamfunnet. Betydningen av kroppen endres avhengig av hvem man er, og ens eksistens politiseres til enhver tid. Hvem har autonomi til å kreve rom, sted og tid uten tillatelse?

Våre kropper som minoriteter er politiske, ikke fordi vi ønsker at de skal være det, men fordi det ligger en forventning om at våre kropper skal opptre på en viss måte. Vi får ikke lov til å vise det poetiske vi bærer. Dette er dynamikker vi ønsker å rette opp i. Vi ønsker å ta plass på våre premisser og fortelle vår historie med vårt narrativ.

 

Kunstnerisk leder for Fotogalleriet Antonio Cataldo sier:

Siden sin opprinnelse, har fotografi vært et viktig rom for selvdefinisjon og representasjon. Imidlertid har det samtidig vært begrenset til de som sitter med økonomisk stabilitet, definisjonsmakten og tilgangen til ofte kostbare produksjonsverktøy og midler. I «Ta plass», et prosjekt som har vært i utvikling gjennom samtaler mellom Fotogalleriet og prosjektets kuratorer i årevis nå handler om å forsøke å synliggjøre en type definisjonsmakt som er svært synlig for noen, og så godt som usynlig for andre.

Identitetsdannelse, spesielt knyttet til kjønn, er en performativ prestasjon tvunget av sosiale sanksjoner, ifølge filosofen Judith Butler. Få steder kan denne prestasjonen knyttes så tydelig til påtatte roller og, i mange tilfeller, overlevelse som i det offentlige rom.

Samtidig som offentlige rom over hele verden blir gentrifisert og homogenisert, blir statuer revet ned som del av politiske bevegelser og opprør mot historisk undertrykkelse. Det er i dokumentasjonen og den kunstneriske representasjonen av slike, både synlige og usynlige prosesser at fotografiet igjen kan gjenvinne plass, ikke bare som et viktig medium for diskusjon, men som et verktøy for selvdefinisjon, selvbestemmelse, og utforskning av spenningene mellom det indre og det ytre.

Fotogalleriet vender uunngåelig og stolt tilbake til diskusjonene om hvem det offentlige rom er trygt og utformet for. Gjennom nye kunstneriske produksjoner kuratert av teamet bak «Ta plass» i 2022 vil vi fortsette å utfordre de normative definisjonene som berører kropper, identiteter, individer, grupper og miljøer som fortsatt blir definert juridisk—og dermed muliggjøre eller begrense noens handlingsevne—som flyktige og migrerende.

 

Om Ta Plass: Norge/Sápmi

Programmet produseres av Fotogalleriet med kuratorer Bassel Anis Hatoum og Miki Gebrelul og koordinator Jennifer Garzon. Performancene gjennomføres, dokumenteres og formidles på seks ulike steder og med fire ulike kunstnere fra høsten 2023 til våren 2024. Detaljerte kunstnerbiografier og prosjektbeskrivelser publiseres i forkant av hvert prosjekt.

Følg Fotogalleriet sine sosiale medier og nyhetsbrev for prosjektoppdateringer.

Ta Plass: Norge/Sápmi er gjort mulig med finansiering fra LOK (Lokalsamfunnsordingen) fra KORO – Kunst i offentlig rom.

 

 

Pressehenvendelser

For pressehenvendelser, kontakt Fotogalleriets Formidlings- og kommunikasjonsansvarlig Håkon Lillegraven på haakon@fotogalleriet.no eller Fotogalleriets Kommunikasjons- og arrangementsansvarlig Faduma Mohamed på faduma@fotogalleriet.no
For international pressehendvendelser, kontakt Arash Shahali på presse@fotogalleriet.no

 

Grafisk design for prosjektet er av kunstner Ilavenil Jayapalan.

Prosjektet er finansiert av