Åpen utlysning: DKS-LAB Oslo 2024

Jobber du med fotografi, video, performance eller andre kunstutrykk? Sitter du på en idé til et prosjekt som du tenker kunne foregått i et klasserom? Er du interessert i å skape en visuell kunstpresentasjon for ungdom? Vil du lære mer om å formidle og tilrettelegge for deltakelse i din kunstneriske praksis? Er du interessert i å utvide rammene for hva visuell kunst i møte med elever kan være?

Oslo Kunstforening og Fotogalleriet lyser ut plasser til DKS-LAB med søknadsfrist 15. mars.

Profesjonelle kunstnere med et ønske om å utvikle et formidlingsopplegg og interesse for DKS-produksjoner oppfordres til å søke. Vi ønsker søknader fra billedkunstnere som jobber med alle slags materialer, metoder og uttrykk. Deltakere vil bli valgt ut på bakgrunn av innsendte søknader med prosjektbeskrivelse.

 

 

DKS-LAB er en faglig testlab for profesjonelle kunstnere innen visuell kunst som vil prøve ut formidlingsopplegg, basert på egen kunstnerisk praksis. DKS-LAB skal legge til rette for å gi kunstnere bedre forutsetninger for å utvikle innhold til DKS-ordningen. Mer om ordningen finner du her.

Over fem dager får du mulighet til prøve ut og videreutvikle prosjektet ditt fra idé til produksjon, i samarbeid med kunstnerkolleger og fagfolk. Etter prosjektperioden skal du være trygg på at prosjektet ditt kan sendes inn til den ordinære DKS-portalen.

Total arbeidstid for testlaben er fem dager og honoreres. Samlinger og test av formidlingsopplegg skjer i Oslo. I år utføres testene på 8.-10. trinn i skoler i Oslo.

De to første datene bruker vi til introduksjon av årets deltakende kunstnere og prosjekt, sammen med Oslo Kunstforening og Fotogalleriet. Vi introduserer DKS, erfaringer og spørsmål knyttet til ordningen. Deretter presenterer vi årets deltakende produksjoner internt og evaluerer. Dag tre-fem går til praktisk utprøving i klasserom. Hver kunstner gjennomfører to tester i skolen med muligheter for evaluering og justeringer underveis.

– Navn, adresse, telefonnummer og epost
– Regional tilknytting til Oslo
– Kort presentasjon av kunstnerskapet (maks 1 A4)
– Kort beskrivelse av idé til formidlingsopplegg og hvorfor du søker til DKS-LAB (maks 1 A4)
– Vedlegg: CV og portfolio. Legg gjerne ved lenke til hjemmeside
– Kommenter hvorvidt du har tidligere erfaring fra DKS og/eller DKS-LAB, samt hvorfor du evt. søker igjen

Søknad sendes til post(at)oslokunstforening.no innen 15. mars. Merk e-posten «DKS-LAB 2024».

Spørsmål sendes til Lona Korjenic-Hansen lona(at)oslokunstforening.no eller tlf.: 41409099.

 

15. mars
Frist for å sende inn søknad til DKS-LAB Oslo.

15. – 19. april
Gjennomføring av DKS-LAB, inkludert to tester per kunstner. Testene blir gjennomført i 8.-10. trinn ved osloskoler valgt ut på forhånd.

15. august
Søknadsportalen til DKS åpner

1 okt.
Frist for å søke inn til DKS

DKS-LAB er et landsdekkende nettverk av eksperimentelle plattformer for visuell kunst i Den kulturelle skolesekken, DKS, som legger til rette for å gi kunstnere mulighet for å utvikle og teste innhold til DKS-ordningen. Hensikten med initiativet er å gi barn og unge flere og bedre møter med den visuelle kunsten, ved å gi utøvere mulighet til å eksperimentere og få viktige erfaringer med å formidle til målgruppen før de lager programforslag til DKS.

DKS-LAB Oslo ble først gjennomført i tre år, 2021 – 2023, som et samarbeid mellom Fotogalleriet og Oslo Kunstforening med midler fra Kulturtanken og Oslo Kommune. Fotogalleriet og Oslo Kunstforening fortsetter samarbeidet i tre nye år, fra 2024-2026. Deltakelse i DKS-LAB blir utlyst årlig gjennom åpen utlysning. For oversikt over alle utlysninger se her.

2023
Deltakende kunstnere i DKS-LAB Oslo 2023 var Carolina Vásquez, Hjørdis Kurås, Charlotte Rostad, Trygve Ohren, Sara Guldmyr og Ollie Hermansson.

2022
Deltakende kunstnere i DKS-LAB Oslo 2022 var Lexie Owen, Mor Efrony og Icaro Zorbar.

2021
Deltakende kunstnere i DKS-LAB Oslo 2021 var Eline McGeorge, Kifah Fanni, Mari Martens Kristoffersen, Yamile Calderón og Kirsty Kross.

Foto: Samlinger med deltakende kunstnere 2022 Mor Efrony, Icaro Zorbar og Lexie Owen / Sakib Saboor.