Mohamed Mohamed: «The Sexual Loneliness of Jesus Christ» – Norwegian press release

Mohamed Mohamed
Performance From 17.08.2023

“I «The Sexual Loneliness of Jesus Christ» er renhetslengselen gjengangeren. Performancen er en befaring i de ulike formene for renselsesritualer som forekommer i uttrykk; seksuell avholdenhet, etnisk renhet, skyldfrihet, moralsk renhet, politisk og religiøs renhet, eller i å være overopptatt av kropp og utseende, og forestillinger om kjønn og seksualitet som kommer til uttrykk gjennom ideer om renhet og urenhet.

Fortolkningen av ideen om renhet og urenhet kan variere med kulturelle og sosiale forhold, både i moderne og tidligere samfunn, hvor felles forståelse om hva som er rent og urent blir regnet som i dag som absolutt. I vår tid, det rene blir regnet som en samfunnsorden, og det urene som en uorden.

Hva er det som gjør at ideen om renhet og enhet ender med å skitne seg til i sitt forsøk på å oppnå en fantasiverden uten fiende? Jeg ønsker å materialisere kroppslig det elementet om urenhet som renhetsideologien forsøker å eliminere, og hvordan vi utøver denne etter lengselen.”

— Mohamed Mohamed

Performancen er en del av programmet «Ta plass: Norge/Sápmi» som begynner høsten 2023, og programmet under Arendalsuka.

Mohamed Mohamed (f.1994) er en performance- og videokunstner med en BA fra Kunstakademiet i Oslo. Momo jobber med identitet og eksistensielle spørsmål, den fysiske opplevelsen og dens psykiske begrensninger. De var en del av utstillingsprosjektet ‘Ta Plass (Claiming Space)’ på Fotogalleriet i Oslo  januar-mars 2022, kuratert av Bassel Anis Hatoum på vegne av Skeiv Verden.

‘Ta plass’ er et prosjekt som utforsker det offentlige rommets rolle som normskapende og en plass for sosiale forventninger og “sanksjoner” gjennom en serie av performative og temporære kunstneriske bidrag av fire kunstnere.

Uttalelse fra kuratorer Bassel Anis Hatoum og Miki Gebrelul:

“Ved å forflytte kunstneriske forestillinger ut i det offentlige rom bryter kunstnerne som del av ‘Ta Plass: Norge/Sápmi’ aktivt med forventningene som kan stilles til dem basert på deres etnisitet, kjønn og/eller seksualitet. Det er en skamløs handling fordi de ikke lenger aksepterer de sosiale normene som tilskrives marginaliserte mennesker, og som ofte forventes å eksistere parallelt med majoritetssamfunnet. Betydningen av kroppen endres avhengig av hvem man er, og ens eksistens politiseres til enhver tid. Hvem har autonomi til å kreve rom, sted og tid uten tillatelse?”

Uttalelse fra kunstnerisk leder for Fotogalleriet Antonio Cataldo:

“I «Ta plass», et prosjekt som har vært i utvikling gjennom samtaler mellom Fotogalleriet og prosjektets kuratorer i årevis nå handler om å forsøke å synliggjøre en type definisjonsmakt som er svært synlig for noen, og så godt som usynlig for andre.

Samtidig som offentlige rom over hele verden blir gentrifisert og homogenisert, blir statuer revet ned som del av politiske bevegelser og opprør mot historisk undertrykkelse. Det er i dokumentasjonen og den kunstneriske representasjonen av slike, både synlige og usynlige prosesser at fotografiet igjen kan gjenvinne plass, ikke bare som et viktig medium for diskusjon, men som et verktøy for selvdefinisjon, selvbestemmelse, og utforskning av spenningene mellom det indre og det ytre.”

Programmet produseres av Fotogalleriet med kuratorer Bassel Anis Hatoum og Miki Gebrelul og koordinator Jennifer Gonzalez. Performancene gjennomføres, dokumenteres og formidles på seks ulike steder og med fire ulike kunstnere fra høsten 2023 til våren 2024. Detaljerte kunstnerbiografier og prosjektbeskrivelser publiseres i forkant av hvert prosjekt.

Ta Plass: Norge/Sápmi er gjort mulig med finansiering fra LOK (Lokalsamfunnsordingen) fra KORO – Kunst i offentlig rom.

Følg Fotogalleriet på sosiale medier for å følge prosjektet og programoppdateringer.

For pressehenvendelser kontakt haakon@fotogalleriet.no / faduma@fotogalleriet.no

Grafisk design av Ilavenil Jayapalan