Fotogalleriet søker Formidlings- og kommunikasjonsansvarlig

Utstillingsleder Miki Gebrelul, 'Skeive Ikoner', arrangementsrekke, 2023
Utstillingsleder Miki Gebrelul, 'Skeive Ikoner', arrangementsrekke, 2023

 

Vi søker etter deg som er interessert i å formidle kunstneriske fotografi den og kunnskapen som genereres av Fotogalleriets ambisiøse program. 

I tråd med Fotogalleriets gjeldende motto «HVEM SYNES. HVEM SER» skal vår kommende formidlings- og kommunikasjonsansvarlig aktivt være med å utvikle Fotogalleriets formidlingsprogram og kommunikasjonsstrategier, og utfordre vante måter å formidle kunst på. 

Søknadsfrist: 1. januar 2024.

Fotografi er et av de mest utbredte kunstneriske mediene i dag, som påvirker menneskers liv og representasjonen av menneskelig liv. Fotografiet er et viktig estetisk og politisk verktøy, spesielt for ungdom. Fotogalleriet anerkjenner hvordan kunst og samfunn møtes gjennom fotografiske uttrykk. 

Fotogalleriet ble stiftet i 1977 og er den eneste kunsthallen i Norge med fokus på kunstfotografi og visuell kultur. Institusjonen samarbeider med sentrale kunstnere for å vise nye produksjoner, og tilrettelegger for møter mellom lokale og internasjonale kunstnettverk. Fotogalleriet fokuserer på økt tilgang til kunst for samfunnet, og legger stor vekt på å skape en mer inkluderende kunstverden. Gjennom samarbeid med sentrale samfunnsengasjerte organisasjoner arbeider institusjonen tverrfaglig. Fotogalleriets formål er å formidle kunstnerisk fotografi og kunnskap om fotografi, og skape interesse for fotografi som en fri personlig kunstnerisk uttrykksform.

Ønsket kandidat er strukturert, har høy arbeidskapasitet og jobber godt under press. Du har kunnskap og entusiasme for nye produksjoner, samt interesse for samtidskunst, kommunikasjon og utvikling av nye kunstformidlingsmetoder. Erfaring med å etablere relevante og nyskapende måter å kommunisere og formidle kunst på er en forutsetning. Du som søker stillingen kan ha bakgrunn fra kunstnerisk/kuratorisk praksis, kunst- og kulturformidling, kunsthistorie, pedagogikk og kunstfaglig utdanning.

Hvis du har erfaring fra andre felt, lærer raskt eller tror du kan gjøre jobben, vennligst send oss en søknad. Fotogalleriet tar sikte på å omgå privilegier gitt av utdanning og andre hindrer, derfor er vi åpne for søkere med kvalifikasjoner som kan demonstreres på andre måter.

Stillingen er fast, og den som blir ansatt blir en viktig del av Fotogalleriets team som består av kunstnerisk leder, kurator og utstillingsleder, kuratorpraktikant, praktikanter, formidler, og tekniker. Stillingen rapporterer til kunstnerisk leder.

 

Stillingens omfang er 80%.

Lønn: etter avtale

Søknadsfrist: 1. januar 2024.

Tiltredelse: snarest

 • Faglig utvikling av kommunikasjon og formidling.
 • Koordinering, organisering og implementering av formidlingsprogrammet, som kurateres i samarbeid med kunstnerisk leder og Kurator og Utstillingsleder
 • Markedsføring og formidling på nettsider og gjennom ulike kommunikasjonsplattformer 
 • Kontakt med presse
 • Organisering og utsending av nyhetsbrev og pressemeldinger.
 • Bistå kunstnerisk leder med søknadsskriving og rapportering; oppfølging av søknads- og rapporteringsfrister med særlig ansvar for å levere rapporter i tide;
 • Ansvar for oppfølging av og dialog med relevante samarbeidspartnere, spesielt ulike formidlingsnettverk og -partnere
 • Produksjon av tekster til ulike publikumsgrupper og pressemeldinger.
 • Gi omvisninger til relevante faglige og ikke-spesialiserte publikumsgrupper.
 • Planlegging, produksjon og gjennomføring av små og store arrangementer.
 • Ansvar for bemanningsplan for gallerivertskap.
 • Andre arbeidsoppgaver kan forekomme.
 • Relevant arbeidserfaring.
 • Høyere faglig utdannelse, eller annen relevant bakgrunn.
 • Interesse for kunst, kultur og samfunnsdebatt.
 • Selvstendig, nytenkende, strukturert, med høy gjennomføringsevne.
 • Imøtekommende, utadrettet og løsningsorientert.
 • Gode kommunikasjonsferdigheter og samarbeidsevner.
 • Svært god skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk og engelsk.
 • Profesjonelle utviklingsmuligheter.
 • Tilgang til et dynamisk kunstfaglig miljø.
 • Et samarbeidende, kreativt og kulturelt mangfoldig arbeidsmiljø.

Fotogalleriet er Norges første kunsthall for fotografi, og har siden oppstarten vist et sterkt engasjement for kunst som tar for seg sosiale problemstillinger, og  fungerer som en brobygger mellom den nasjonale og internasjonale diskursen rundt fotografi og visuell kultur.  

Vennligst sendes søknad digitalt med motivasjonsbrev, CV og referanser til antonio@fotogalleriet.no. Merk søknad med “FORMIDLINGS- OG KOMMUNIKASJONSANSVARLIG”. Ufullstendige søknader vurderes ikke.

Spørsmål om stillingen kan rettes til:

Kunstnerisk leder Antonio Cataldo, tlf. 469 74 035, antonio@fotogalleriet.no

Styreleder Anne Szefer Karlsencob@fotogalleriet.no