A FALSE WEIGHT

Daisuke Kosugi
UTSTILLING Fra 01.01.2019 Til 14.12.2019
Still from A False Weight, courtesy of the artist
Still from A False Weight, med tillatelse av kunstneren

En falsk tyngde er en ny eksperimentell filmproduksjon med skandinavisk premiere på Fotogalleriet denne høsten. Verket viser samspillet mellom Masanori Kosugi (1951) og Toru Iwashita (1957). Høsten 2017 ble Masanori diagnosiert med en uvanlig og uhelbredelig hjernesykdom. Sykdommen påvirker kroppens bevegelse- og balansesenter, før den med tiden også hemmer taleevne, kognitive evner og mobilitet. Som tidligere byggingeniør, har Masanori alltid levd sitt liv etter rasjonelle og konstruktive ideer, som han også implementerte fysisk ved å trene som body-builder. Ettersom sykdommens symptomer fortsetter å utvikle seg, forsøker Masanori å bekjempe sykdommen gjennom rehabilitering og bruk av proteser.

Toru Iwashita, en Butoh-danser, utfører Masanoris daglige rutiner i et repetitivt mønster. Det som ved første øyekast kan oppleves som en normal pensjonisttilværelse, blir ved nærmere ettersyn bakteppet for et sykdomsportrett. Dansen uttrykker tapet av kontroll over egen kropp. Under produksjonen av verket jobbet Masanori tett med Toru for å gi danseren kjennskap til detaljene i hans bevegelser og hans opplevelse av egen kropp i scenarioene som portretteres i filmen.

En falsk tyngde leter etter spor av autoritær kontroll over kroppen og er innspilt i Tokyo. Til likhet med andre verk av Kosugi, er ikke filmen å anse som en tradisjonell dokumentar; det er ingen jakt etter «sannhet»; men snarere en undersøkelse av utilstrekkeligheten vi opplever i språklige og kroppslige uttrykk, grunnet samfunnsmessige forestillinger knyttet til suksess og udødelighet. Det hintes mot et behov for å gå inn i andre virkeligheter og det ukjentes domene. A False Weight  looks for traces of authoritarian control over the body. In keeping with Kosugi’s artistic practice, the film is not a traditional documentary; there is no search for “truth”; but rather an investigation of the inadequacy we feel in language and bodily expression, due to societal superimpositions related to success and immortality. It hints towards a need of entering other realities and the realm of the unknown. 

Kosugis arbeid har høstet internasjonal anerkjennelse, først og fremst for hans bidrag til Lofoten internasjonal kunstfestival (LIAF) i 2017 og den 11. Gwangjubiennalen. Kunstneren ønsker å skape arbeider hvor publikum går inn i andres historier, men unngår aktivt klassiske filmatiske teknikker som vekker umiddelbar sympati for protagonisten, da dette gjør tilskueren inaktiv. Hans filmer inkorporerer ofte Bertolt Brechts teaterteknikker og sikter på en «reell subjektivitet». Dette kan kun oppnås ved å fordrive publikums forestillingsevne gjennom å unngå følelsesmessig involvering, som i sin tur leder til en dypere tilgang til problemstillingene som kommer til uttrykk audiovisuelt.

Daisuke Kosugi henter elementer fra ulike disipliner for å skape sine stemningsladede narrativ som strekker seg mellom systematisk undertrykkelse til individuell frihet. På Fotogalleriet vil Kosugis film En falsk tyngde presenteres sammen med skulpturelle elementer; et antall nyproduserte bambusskulpturer som videre undersøker «dekonstruksjonen» av den rette linjen i rommet; skulpturene bærer preg av brann, i tillegg til metalliske fuger, som samlet speiler filmens utforskning av tema relatert til kroppslige strukturer.

 

Daisuke Kosugi er en norsk kunstner født i Tokyo i 1984. Ved siden av sin kunstneriske praksis er han, sammen med Ina Hagen, grunnlegger av det kunstnerdrevne initiativet Louise Dany i Oslo. Etter å ha gått ut fra Kunsthøyskolen i Oslo i 2014, har Kosugi vist sine arbeid et antall steder i Norge, herunder Coast Contemporary, Kunsterforbundet, LIAF (Lofoten internasjonale kunstfestival), Norsk skulpturbiennale, Atelier Nord ANX, BIFF (Bergen internasjonale filmfestival) og Norsk kortfilmfestival i Grimstad. Hans arbeid har også vært vist og inkludert i gruppeutstillinger under Gwangjubiennalen, CPH:DOX, i Malmö Konsthall og ved Centre Pompidou. Utover soloutstillingen på Fotogalleriet, er Kosugi aktuell med soloutstillinger ved Jeu de Paume (Paris), CAPC – musée d’art contemporain de Bordeux, og Amparo Museum i Mexico. Kosugi har vært i kunstnerresidens ved Cité Internationale des Arts i Paris, WIELS Contemporary Art Centre (Brussels), BAR project (Barcelona) og quartier21 ved Museums Quartier (Wien), blant andre.

Fotogalleriet er takknemlig overfor den langvarige støtten fra Norsk Kulturråd, så vel som Norsk fotografisk fond (Nofofo) og Oslo kommune. Vi vil også rette stor takk til Kulturdepartementet for deres midlertidige kunstnerhonorarordning. Fotogalleriet ønsker også å takke det internasjonale kunstsenteret Jeu de Paume Paris, CAPC musée d’art contemporain de Bordeux og Museo Amparo, Puebla, som viser filmen En falsk tyngde parallelt med utstillingen i Oslo. Mer informasjon om Daisuke Kosugis utstilling ved Jeu de Paume er tilgjengelig HER. Produksjonen av filmen En falsk tyngde har blitt muliggjort med generøs støtte fra Kulturrådets Fond for lyd og bilde, BKHs Vederlagsfond, stiftelsen Fritt Ord, Ingerid, Synnøve og Elias Fegerstens stiftelse for norske bildende kunstnere og Office for Contemporary Art Norway (OCA).

photo by Julie Hrncirova
photo by Julie Hrncirova
photo by Julie Hrncirova
photo by Julie Hrncirova
Still from A False Weight, courtesy of the artist