IMPERIALIST NOSTALGIA

Lauren Davis
UTSTILLING Fra 02.03.2018 Til 29.04.2018

"Provokasjon - i motsetning til forførelse, som lar ting komme i spill og fremstå i det skjulte, dobbelt og tvetydig - lar deg ikke være fri til å være; den krever at du avslører deg selv slik du er. Det er alltid utpressing av identitet (og dermed et symbolsk mord, siden du aldri er det, bortsett fra nettopp ved å være dømt til det)."

Jean Baudrillard, Fatal Strategies

Med Imperialist Nostalgia presenterer Lauren Davis en serie med nye collager. Ved å bruke en teknikk hvor hun digitalt setter sammen eksisterende bilder, undersøker Davis hvordan ulike bilder kan uttrykke seg i relasjon med hverandre. På denne måten handler de fotografiske resultatene mindre om fotografi som et minne og mer om det kunstneren kaller "profeti".

De digitale collagene fanger hva det vil si å eksistere i en kropp som er konstant dissekert og undersøkt, og hva det innebærer å være bevisst seg selv som både kvinne og farget person. Davis refererer her både eksplisitt til sin egen kropp, en kropp som er representativ for den politiserte svarte kvinnelige kroppen, og videre hvordan dens identitet kan konsumeres og transformeres av det hvite og kapitalistiske samfunnet i sin helhet. 

I arbeidene korresponderer visuelle elementer med både fordommer og arkaiske, kvinnelige og ”svarte” egenskaper, som tradisjonelt er forbundet med fruktbarhet og det barbariske. Overdådig frukt og eksotiske planter kombineres med de elegante lemmene til en farget kvinnelig kropp. Sammensatt, med nedtonede monokrome bakgrunner, virker det som om disse nykonstruerte figurene nærmest flyter i luften. Sett fra avstand kan det virke som om arbeidene håner den glattpolerte billedbruken i media som vi er omringet av i det daglige, men ved nærmere ettersyn oppmuntres betrakteren til å tenke kritisk omkring hvordan disse formene ble til. Collagene blir dermed en metafor for hvordan våre identiteter formes og konstrueres i forhold til våre omgivelser, og hvordan skjæringspunktene mellom rase, kjønn og seksualitet påvirker kroppen som et politisk subjekt. 

 

Lauren Davis (født 1992 i St. Louis, USA) bor og arbeider i Oslo. Davis har en MFA fra Kunsthøgskolen i Oslo (2017) og en BFA i Integrated Fashion Design fra Parsons, The New School for Design (2014). Hun åpnet nylig soloutstillingen Unnoosed and Straight på SADE Gallery i Los Angeles og har deltatt på gruppeutstillingene Tour Tourist, Neutral New, Oslo Ø, Oslo (2017), Vårutstillingen, MELK (2016), Textile as Text, Kunstnernes Hus (2016) og Making and Meaning, Sheila E. Johnson Design Center, New York (2014).

in hiding, the secrets of desire come to light, 2017

death, I am eating you, 2017

the body is still warm, 2017 

device of conquest, 2017

bite the hand, 2017

there is ordinarily no language for pain, 2017

eaten, consumed & forgotten, 2017

denial & fantasy, 2017