KUNSTNERE PÅ GAZASTRIPEN

Flere kunstnere
UTSTILLING Fra 07.08.2021 Til 15.08.2021

Kan en snakke om kunst uten å snakke om geopolitikk? Hva slags rolle spiller kunsten i territorier under beleiring? Er kunst kun å registrere eller å gi oss en dissonans av det vi ser og opplever? Hvordan kan kunstnere utvikle former for solidaritet, som fremmer dialog for nye former og verdier? Kan kunsten være et verktøy for å overleve og utfordre vold? Har geografiske områder implikasjoner for kunstnerisk verdi, hvor kunstnere født utenfor Palestina er de mest heldige og kunstnere født på Gazastripen de minst heldige?

Gazastripen, hvor det bor to millioner mennesker, har fått oppmerksomhet fra media for å ha vært åstedet for utbredt ødeleggelse og menneskelig lidelse de siste månedene og gjentatte perioder i løpet av de siste tiårene. En av de tettest befolkede områdene globalt, er enklaven fanget i grenser som i hovedsak er stengt. Kunstscenen i Gazastripen har lidd de siste 20 årene av ulike årsaker, som pålagt beleiring, økonomiske nedgangstider, mangel på statlig støtte og politisk splittelse.

Vi lærer av vår søsterorganisasjon i Gaza, Shababeek, at områdets dystre virkelighet og forverrede levekår forhindrer unge kunstnere i å satse på en karriere. Mange utfordringer og hindringer stopper kunstnere fra å publisere eller gjennomføre sin første kunstutstilling.

Med denne unike improviserte utstillingen ser vi på mange unge kunstnere som jobber i regionen og produserer arbeid under utfordrende forhold. Du kan direkte bidra med arbeid i området med en donasjon eller kjøpe kunstverk gjennom Shababeek, en organisasjon som støtter unge og nye kunstnere. Shababeek forkjemper kunstbevegelsen i Gazastripen og introduserer Gazas utallige historier gjennom kunst for verden.

For forespørsler om kjøp av kunstverk, vennligst ta kontakt med Fotogalleriets utstillingsleder, Camilla von Køppen, på koordinator@fotogalleriet.no eller 417 78 972.

 

Alaa Al-Jabari, Ali Jadallah, Amel AlNakhalh, Ayman ElHosary, Fatima Shbair, Imane AlAshhab, Khaled Jarada, Mahmoud Al koerd, Mahmoud Alhaj, Mariam Awwad, Maryam Salah, Mustafa Muhana, Omer Shala, Shaimaa Hassanein, Wael Alsous, and Yasser Qudih.

Shababeek senter for samtidskunst er et visningssted spesialisert på samtidskunst. Dette er en ideell organisasjon, som ble opprettet i 2009 av unge kunstnere for unge kunstnere. De er viet til å presentere palestinske kunstnere bosatt i Gazastripen gjennom både utstillingshallen og andre digitale plattformer. Shababeek introduserer palestinsk kunst for verden på en unik og aktuell måte, og jobber med å styrke unge kunstners rolle i å utvikle verktøy og medier gjennom aktiv deltakelse i utstillinger, workshops, møter, boliger og ved å tilby produksjonsmidler.

Fotogalleriet er den første nordiske institusjonen utelukkende dedikert til fotografi, som en kritisk kunstpraksis. Gjennom utstillinger og presentasjoner av eksperimentell fotografisk praksis, frembringer Fotogalleriet diskusjoner om bildeproduksjon i dagens samfunn. I de siste fire tiårene har Fotogalleriet vært en platform som legger til rette for diskusjoner og dialog mellom det lokale og internasjonale kunstfeltet for fotografi, og har skapt et mer tilgengelig utstillingsrom for unge kunstnere og kuratorer.

Fotogalleriets hovedfinansiering kommer fra Kulturdepartementet; ytterligere finansiering kommer fra Norsk fotografisk fond (Nofofo) og Oslo kommune. Utstillingen er laget i samarbeid med kunstneren Ayman Alazraq.