BUILDING A BRAIN

Kristine Dragland
UTSTILLING Fra 13.12.2013 Till 12.01.2014

Fotogalleriet har gleden av å presentere Kristine Draglands første omfattende separatutstilling.

Utstillingen visualiserer kunstnerens langsiktige interesse i forholdet mellom ulike mentale tilstander – bevisste og ubevisste – og hvordan disse mekanismene kan fungere som utfyllende former for behandling av informasjon. Ved å henvise til psykologiske teorier og vitenskapelige eksperimenter som undersøker menneskesinnet, undersøker Dragland hvordan bruken av underbevisst stimuli påvirker menneskelige følelser og atferd, både individuelt og kollektivt.

The work Chinatown Verket Chinatown utforsker på subtilt vis de visuelle grepene i film noir som bidro til å manifestere midten av det tjuende århundrets psyke, og hvordan disse metodene kan brukes til å visualisere psykiske påkjenninger opplevd i dag. I motsetning til i film noir, ser vi i Chinatown bruk av et nesten endeløst solskinn filmet i Los Angeles for å avsløre skjulte områder av vår menneskelige psyke: filmen viser steder blottet for mennesker, og gjør ved hjelp av arkitektur, lys og skygge, et forsøk på å indikere spesielle psykologiske tilstander. Et lydspor bestående av en improvisert melodi, med tekster fra indeksen i en lærebok i psykologi, knytter filmens arkitektur til psykologiske termer og teorier. Chinatown makes use of the almost endless Los Angeles sunshine to unveil hidden spots of the human psyche: it shows places devoid of people, using only external architecture, light and shadow in an attempt to indicate particular psychological states. A soundtrack consisting of an improvised melody with lyrics from the index page of a psychology learning book relates the filmed architecture to psychological terms and theories.

Chinatown Chinatown er produsert i sammenheng med et sett av andre videoer innebygd i spraymalte fjell samt en serie fotografier i utradisjonelle former og farger. En av disse videoene ser på middelalderens karneval som en kollektiv innsats for å nå ulike nivåer av bevissthet, og kobler det samtidig til 1990-tallets rave kultur (Dance Intermission). Et annet verk (Building a Brain) er tilsynelatende en vanlig dokumentering av en by, men skjermens overflate blir raskt penetrert av en hånd som maler en hjerne, som en slags metafor for hvordan hjernen registrerer våre omgivelser i hukommelsen. I Sunset Boulevard dokumenterer Dragland en elleve timers lang gåtur fra begynnelsen til slutten av Sunset Boulevard. Turen fører oss gjennom ulike deler av Los Angeles og bruker byens ikoniske bygninger, skilt og Sunset Boulevard i seg selv som en metode for å undersøke selvrealisering.Dance Intermission). Another (Building a Brain) first appears as a conventional city documentation but the screen’s surface is soon penetrated by a hand painting the shape of a brain, acting as a metaphor of how the brain registers our surroundings in our memory. In Sunset Boulevard Dragland photo-documented an eleven hour walk from the beginning to the end of Sunset Boulevard. The walk leads us through diverse parts of Los Angeles, using the city’s iconic buildings, signs and the boulevard itself as a method of examining self-realization.

Utstillingen som låner sin tittel fra ett av verkene i utstillingen, Building a Brain, tar ikke bare sikte på å undersøke tidligere teorier og eksperimenter, men ser også på metoder og resultater for å undersøke om og hvordan, kunst og arkitektur kan utløse lignende mentale prosesser og sosial atferd. Building a Brain not only aims to investigate previous theories and experiments, but also to look its methods and results to examine if and how, art and architecture can trigger similar mental processes and social behaviour.

Kristine Dragland har samarbeidet med Kittenparty aka Rohan Bridge for lydsporet som er presentert i gallerirommet. Kittenparty aka Rohan Bridge for the soundtrack of the main exhibition space.

Kristine Dragland Kristine Dragland (født 1983 i Trondheim, bor i Oslo) ble uteksaminert med en BA i kunst fra Queensland College of Art, Brisbane i 2005 og en MA i Billedkunst fra States Kunstakademi, Oslo i 2009. Dragland har tidligere vist separatutstillinger på Galleri Blunk, Trondheim (2012), One Night Only, Oslo (2011) og Prosjektrom Carl Berner, Oslo (2011). Hun har deltatt i en rekke gruppeutstillinger inkludert Brain Faze, Raid Projects, Los Angeles (2013), Next Wave Festival (i samarbeid med The Crash Crew), Melbourne (2010), og I Like It, Flip Gallery, Brisbane (2009). Brain Faze, Raid Projects, Los Angeles (2013), Next Wave Festival (in collaboration with The Crash Crew), Melbourne (2010) and I Like itFlipbook Gallery, Brisbane (2009).

Utstillingen er produsert med støtte fra Norsk Kulturråd, Oslo Kommune og Atopia.