FOR A GENTLE SONG WOULD NOT SHAKE US IF WE HAD NEVER HEARD A LOUD ONE

Katja Aglert, Janet Biggs, Tonje Bøe Birkeland, Jacob Kirkegaard, Lasse Lecklin, Ulla Schildt, Helene Sommer & Mette Tronvoll
UTSTILLING Fra 09.09.2016 Til 23.10.2016

The world is in deep twilight, a perpetual twilight from which it can no longer emerge. There is no wind, and a transparent mist carries the waves of the last dying light. Everything, near and far, is unreal, without spatial dimension. The frozen mountains soar up into the dark grey sky like white shadows. Weightlessly, they seem to sway.

With a soft musical note, the dark water nestles in the round white bays and in the river estuaries, and glides in the calm obscurity over to the broad sea, which in the distance seems to melt into the grey of the sky.

The scene has nothing earthly in it. Withdrawn, it seems to lead its own contained life. It is like the dream of a world that is visible before it takes shape as a reality.”

Christiane Ritter, A Woman in the Polar Night, 1939

 

Lyriske observasjoner og beskrivelser av Arktis er en heller sjelden begivenhet, i hvert fall i en periode som har overvært flere tiår med et internasjonalt kappløp til Nordpolen og den hvite mannlige polarhelten som protagonist. En protagonist som opplever Arktis i all sin skjønnhet og grusomhet, i møte med de daglige utfordringene knyttet til å overleve i ett av verdens mest ugjestmilde områder.

Selv om disse fysiske og følelsesmessige observasjonene ble skrevet ned for over åtti år siden, er de fremdeles relevante i dag. Spørsmålet er imidlertid hvor lenge. Vi befinner oss i dag i den antroposene tidsalder, en periode som forskere foreslår som en ny epoke som ble innledet da menneskelige aktiviteter begynte å utøve en betydelig global påvirkning på jordens økosystemer. I en slik tid kan vi være vitne til forsvinningen av det Ritter beskriver i sin bok: det ensomme landskapet, frosset; den daglige kampen for å overleve i et glissent område uten muligheter for landbruk; frykt, undertrykkelse og avhengighet av naturkreftene .

Arktis har åpenbart vært gjenstand for utforskning for mangt og mange, men det som er fundamentalt i undersøkelsen av det arktiske området er ikke bare at det er dypt innflytelsesrikt for resten av planeten, men også et sted for lengsel, et bakteppe for utopiske projeksjoner og eventyr. Og det er her utstillingen For a gentle song would not shake us if we had never heard a loud one finner sin plass. Gjennom et kunstneriske perspektiv, som en metode for å flette sammen det diagnostiske og analytiske med det utopiske og poetiske, tar utstillingen sikte på å innta en mer lyrisk posisjon enn de store mytekonstruerende historiene om polarhelten eller den nøkterne rapporteringen fra forskere.

Utstillingen finner sted i tilknytning til The Nordic Photographic Event Oslo 2016,et paraplyprosjekt som er ansvarlig for produksjon og formidling av nordisk fotokunst gjennom to hovedprosjekter: Fotobokfestival Oslo og utstillingen som finner sted på Fotogalleriet. The Nordic Photographic Event Oslo 2016 er et resultat av samarbeidet i Northern Photographic Network som består av: Centrum för fotografi CFF, Stockholm; Galleri Image, Aarhus; Fotografisk Center, København; The Icelandic Contemporary Photography Association, Reykjavik; Northern Photographic Centre, Oulu; Forbundet Frie Fotografer og Fotogalleriet.

Fredag, 9. september:

14:00: Tonje Bøe Birkeland. Artist Talk på Kulturhuset / Youngstorget

15:45: Lasse Lecklin. Artist talk på Kulturhuset / Youngstorget

18:00: Jacob Kirkegaard. ISFALD – performance og kunstnersamtale med Anne Hilde Neset (Artistic Director, NyMusikk) på Fotogalleriet. I samarbeid med Ultima – festivalen for samtidsmusikk i Oslo.

Lørdag, 10 September:

18:00-20:00: Katja Aglert. Boksignering av Winter Event–antifreeze på Youngstorget Winter Event–antifreeze at Youngstorget

18:00-20:00: Tonje Bøe Birkeland. Boklansering/signering av The Characters på Youngstorget

 

Utstillingen er støttet av FRAME - Finnish Fund for Art Exchange, Finsk-Norsk Kulturinstitutt, The Danish Arts Foundation og Kulturkontakt Nord