DOMESTICATIONS

Andreas Bennin
UTSTILLING Fra 09.09.2013 Til 27.10.2013

Fotogalleriet har gleden av å invitere til åpningen av Andreas Bennins separatutstilling Domestications. I utstillingen presenterer Bennin stillbilder og film som fungerer både som en bekreftelse på en nåtid som vanskelig lar seg definere, og et arkiv for fremtidige tolkninger; to divergerende, men gjensidig avhengige måter å redegjøre for hvordan identitet konstrueres.

Mer spesifikt undersøker Domestications et landskap som tidligere ble brukt av det norske forsvaret og NATO som militært skytefelt (Hjerkinn skytefelt) og som er i ferd med å bli rekonstruert. I det 165 kvadratkilometer store området skal alle spor av våpentesting og krigssimulering slettes, og naturen gjenskapes. Dette landskapet ligger midt i Norges mest kjente fjellkjede - Dovrefjell - et område uløselig knyttet til den nasjonale identitet gjennom sagn, folkeeventyr og betydningsfullt nok, Eidsvollseden under grunnlovsforsamlingen ("Enig og tro Til Dovre Faller").

Som en del av Bennins pågående prosjekt , A Nation Restored, som startet for mer enn tre år siden, dokumenterer Domestications både prosessen der alle de fysiske sporene etter tidligere militær aktivitet blir utvisket, og konstruksjonen av en ny topografi. Domestications reflekterer også rundt hvordan det største naturrestaureringsprosjektet i Norges historie forsterker en romantisert idé om (uberørt) natur, og samtidig avdekker hvor oppkonstruert også dette er. Prosjektet problematiserer samtidig mekanismene for å konstruere bilder om sannhet og virkelighet. Bennin bruker det fotografiske mediet til å fastholde denne forvandlingen. Bildene registrerer på en og samme gang det forgangne, det som er nå og det som vil komme.

Andreas Bennin (født 1968 i Oslo, bor i Oslo og Värmland, Sverige) har nylig tatt BA og MA ved Kunsthøgskolen i Oslo (2007-2012). Utstillingen ved Fotogalleriet er hans første store separatutstilling. Bennin har bidratt med verk til Kunst i avis, Kunst på Veitvet (2013) og avgangsutstillingen ved Kunsthøgskolen i Oslo, hvor Bennin presenterte sitt prosjekt på Akershus Festning i Oslo (2012). Han har også vist arbeider på en separatutstilling på One Night Only, Oslo (2011) og deltatt i These days painted by umbrellas, samt avgangsutstillingen Bachelors at Large ved Tullinløkka/Nasjonalgalleriet - Museet for Samtidskunst, Oslo (2009/2010).

Utstillingen er støttet av Kulturrådet, Fritt Ord, Norsk Fotografisk Fond og Billedkunstnernes vederlagsfond.