Indoktrinering: Multivalente Bevegelser

Lengua, Jinbin Chen, Dev Dhunsi, Ilavenil Vasuky Jayapalan, Margaret Abeshu. Curated by Dahir Hussein
UTSTILLING Fra 18.03.2023 Til 30.04.2023
Lengua, 'Faint Music' (2023). Image by Lengua. All rights reserved to the artist.
Lengua, 'Faint Music' (2023). Bilde av Lengua. Alle rettigheter forbeholdt kunstneren.

"Indoktrinering trener oss til lydighet og konformitet. Det fraråder oss å tenke annerledes, spesielt når det gjelder å håndtere innkommende utfordringer vi møter hver dag. Vi mates hele tiden med de samme argumentene der vi finner beskyttelse for frykten for å unnslippe vår begrensede kunnskap og realiteter" sier Dahir Hussein, kurator for utstillingen.

Stadig flere former for indoktrinering preger vår samtid, fra naturalisering av religiøs ekstremisme og statlig kontroll til teknologiske feller og fastlåste virkeligheter. Vi er opplært til å adlyde og innordne oss, til å fortsette å normalisere av hensyn til funksjonen - ferdiglagde og ferdigkokte svar som begrenser vår mulige fremtid.

Utstillingen Indoctrination: Multivalent Gestures reflekterer over det faktiske mangfoldet i dagens samfunn og fokuserer på fortellinger som ofte er under- eller feilrepresentert i mainstream-diskursen. Utstillingen ønsker ikke å abonnere på et paradigme om margin versus sentrum, men å artikulere og bekrefte mangfoldet av gruppeorienterte subjektiviteter, stemmer, identiteter og tilknytninger som er i konstant utvikling i det offentlige rom i dag, og som fortjener mer oppmerksomhet for å dekonstruere fordomsfulle syn på avvikende identiteter.

Gjennom Indoctrination: Multivalent Gestures går vi inn i en verden av subkulturer, intrakulturelle røtter, queer botanikk og begjærets overflod. Vi inviteres til å utforske og dekonstruere dannelsen av kollektive identiteter og subjektiviteter som krysser flere faktorer, fra kjønnsidentifikasjon, seksualitet, etnokulturell opprinnelse, geopolitiske allianser, diasporaerfaring, alder, utdanning, smak, livsstil og åndelig tro. Vi følger direkte og indirekte tankeprosessen til fem kunstnere, Margaret Abeshu, Jinbin Chen, Dev Dhunsi, Ilavenil Jayapalan, og LenguaDe kommenterer sin interesse for emnet, dets potensial og begrensninger gjennom sine kunstverk og erfaringer. De tar for seg rommet mellom selvoppdagelse og flerpolet tilrettelegging: fra å kjenne seg selv i en individualistisk kontekst til å "bestige et fjell av menneskehet" i en bevisst og realisert visjon.

Fotogalleriets kuratorstipend, som er det første i sitt slag i Norge, gir støtte til en fulltidsstilling for et år med praksis og forskning i forbindelse med en utstilling som provoserer frem nye tanker og visuelle forslag innen kunstfeltet, for personer som ønsker å gjøre nye krav innen det estetiske feltet. Dahir Husseins utstilling er Fotogalleriets første kuratorstipendiat, et arbeid som er muliggjort takket være sjenerøs finansiering fra Arts Council Norway og Bergesenstiftelsen.

Fotogalleriet Curatorial Fellowship har dratt nytte av den uvurderlige alliansen og samarbeidet med TrAP og deres prosjekt Keys to the City (Nøkkel til byen), og ytterligere støtte fra BalansekunstCuratorial Fellowship ble etablert med en rådgivende ungdomsgruppe. Flere personer ga tilbakemelding på fallgruver og forslag til en mer utvidet visuell verden i dag, sett fra kunstinstitusjonenes ståsted.

Den rådgivende ungdomsgruppen består av Abdirahman Hasan, Esma Bouhaddouz, Farah Suleman, Hamda Barise, Henny Holtedahl, Robin Hassanieh, og Sair Alam, støttet gjennom Kulturtanken. Utstillingen er produsert av Fotogalleriet, med et ekstra tilskudd fra The Fritt Ord Foundation.

Lengua (f. 1994) er en fotograf født på Tenerife, Kanariøyene, og bosatt i Berlin, Tyskland. Han arbeider primært innen portrett- og motefotografering, og har blant annet blitt publisert i tidsskriftene og motemagasinene The Gagosian Quarterly, The Face magazine, Re-Edition og Autre Magazine. Kreativt har han blitt formet av en arbeidsperiode i New York under motedesigner Shayne Oliver og som et medlem av internasjonal undergrunnskultur.  

Jinbin Chen (f. 1994) er en multidisiplinær kunstner som arbeider med maleri, tekst, objekt og skulptur. Han er født i Guangdong og oppvokst i Xiamen i Kina, men er bosatt i Oslo. Han tok sin mastergrad fra Kunsthøgskolen i Oslo i 2021, etter en bachelorgrad fra Royal Academy of Art i Haag i 2019.

Dev Dhunsi (f. 1996) bor og studerer i Stockholm. Dhunsi fullførte sin bachelorgrad ved Kunsthøgskolen i Oslo i 2022 og er nå masterstudent ved Kungliga Konsthögskolan i Stockholm. Dhunsi har tidligere utgitt sin første fotobok, RAKAVAN (2019) på Forlaget Fotografi og arbeider med en ny bok som skal utgis på Heavy books.

Ilavenil Vasuky Jayapalan (f. 1991) er en transdisiplinær kunstner med base i Oslo. Jayapalans arbeider er sterkt inspirert av filmens, musikkens og medienes verden. Verkene beveger seg ofte rundt og mellom den nasjonale bevissthetens mekanismer, forestillingen om frihet, sannhet og begjær, til spekulative fremtider som tar utgangspunkt i samtidens utkanter av samfunnet.

Margaret Abeshu (f. 1990) er en tverrfaglig designer med base i Oslo. Hun er nylig uteksaminert fra Kunsthøgskolen i Oslo med en mastergrad i mote- og kostymedesign. I sin praksis arbeider hun med installasjoner, visuelle og taktile presentasjoner. Arbeidene hennes tar utgangspunkt i kritisk teori, kunst og mote i den dominerende popkulturen. Hun er også sterkt påvirket av sine fragmenterte barndomsminner, personlige referanser og erfaringer med en flerkulturell identitet.