LE BOOK CLUB

Flere kunstnere
UTSTILLING Fra 15.01.2020 To 16.02.2020

Fotoboken er en kropp i forandring, en kropp som er i stand til å gjennomsyre ulike rom og tider (ikke bare de som vanligvis defineres som de autoritative utstillingsrommene). Fotobokens vandrende bevegelse utfordrer utstillingsrommets politiske arkitektur og koloniale patriarkat. Å lage og oppbevare en fotobok er å legge ut på en reise: en politisk, seksuell, geografisk og kroppslig reise som radikalt forvandler både det reisende objektet og mottakeren som tar imot det, for uansett hvor fotoboken reiser, kommer den inn i nye kontekster, nye fellesskap, får midlertidige nasjonaliteter og utfordrer grenser.

I fem kapitler som strekker seg over fem uker, utforsker utstillingen Le Book Club fotoboken som utstillingsrom. Gjennom å skape et dekonstruert, utvidet og eksperimentelt visningsrom vil vi se og teste det fotografiske bildet på ulike måter, og forsøke å unngå stereotypier og gitte representasjoner. Et sentralt spørsmål vil være om boken kan være det primære utstillingsrommet. Og hva vil i så fall dette utstillingsrommet være?

Anna Planas, Pierre Hourquet, Nina Strand, Zines of the Zone, Wolfgang Tillmans, Christophe Daviet-Théry, Sara R. Yazdani, Maria Sjøvold, Nadine Wietlisbach, Fin Serck-Hanssen, Julián Baron, Carmen Winant, Librairie Yvon Lambert & David Horvitz

KAPITTEL 1: ZINES I SONEN
15. januar - 19. januar

15. januar kl. 18.00-20.00:
Åpning med konsert og en åpen presentasjon av Guilhem All og Julie Hascoët.

ZINES OF THE ZONE er en nomadisk samling av selvpubliserte bøker og fotorelaterte zines. Samlingen er basert i Frankrike, men blir tatt med til Europas avkroker for at arrangørene skal kunne møte lokale kunstnere, samle inn og vise frem publikasjoner. For å åpne det første kapittelet av Le Book Club tar Julie Hascoët og Guilhem All fra Zines of the Zone med seg sitt mobile bibliotek til Norge for å fortsette innsamlingen ved å invitere uavhengige forlag til utstillingen. Dette kapittelet vil understreke potensialet til zinen, både når det gjelder mobilitet, innhold og kunstnerisk verdi. Til åpningen inviterer Guilhem All publikum til en musikalsk performance. Med en blanding av lydopptak, uvanlige teksturer, looper og raslende lyder inviterer han til en intim fordypning i Alls abstrakte og imaginære visjon.

 

KAPITTEL 2: WOLFGANG TILLMANS
22. januar - 26. januar

22. januar kl. 18.00-20.00:
Åpning av Wolfgang Tillmans boksamling med Christophe Daviet-Théry og Dr. Sara R. Yazdani.

Den parisiske samleren Christophe Daviet-Théry vil gjøre et stort utvalg av sine publikasjoner av Wolfgang Tillmans tilgjengelig på Fotogalleriet. I tillegg til Tillmans' bøker har Daviet-Théry et utvalg magasiner, noe som viser hvor viktig boken er i Tillmans' arbeid, og hvordan han arbeider med bilder knyttet til bøker, magasiner og plakater. Som innledning til dette kapittelet innleder Daviet-Théry en samtale med Dr. Sara R. Yazdani om Tillmans' kunstnerskap. I sin doktoravhandling om Tillmans' arbeider skriver Yazdani at han aktiverer en bildeøkologisk tenkning, og at han i sine komplekse bildekonstellasjoner - som vises i museer, gallerier og kunstnerbøker - hevder at vesener blir meningsfulle og autonome gjennom dynamiske interaksjoner med ting, naturlige objekter, maskiner og menneskekropper.

 

KAPITTEL 3: MARIE SJØVOLD OG NADINE WIETLISBACH
29. januar-3. februar

29. januar kl. 18.00-20.00:
En presentasjon i fire deler av Marie Sjøvolds bok "Nærværets praksis".

Den norske kunstneren Marie Sjøvold presenterer en spesialutgave av sin nye fotobok The Practice of Being Present. Boken er et resultat av et år der hun har fulgt en rekke restriksjoner hun har pålagt seg selv i forhold til bruk av sosiale medier og smarttelefonen. På norsk bruker hun ordspillet fotobok(s) for å beskrive utgivelsen, som kombinerer fotobok og fotoboks. Sjøvold ønsker å utforske hvordan boken kan leses og oppleves på ulike måter ved å plassere den i ulike fysiske og sosiale settinger i og utenfor utstillingsrommet.

3. februar kl. 18.00-
Foredrag med Nadine Wietlisbach "Tacos and cherries, Perspectives on interlinking curatorial and discursive practices on Fotomuseum Winterthur".

Denne uken har vi også invitert Nadine Wietlisbach, direktør for Fotomuseum Winterthur, til å holde et foredrag om eksperimentelle utstillingsformater som reagerer dynamisk på dagens fotografiske og kulturelle utvikling og når ut til et globalt publikum. Fotomuseum Winterthur har vært en ledende institusjon når det gjelder å tenke nytt om fotografi i det utvidede feltet, ettersom den teknologiske utviklingen går raskt på tvers av et bredt spekter av enheter og plattformer, noe som utfordrer vår forståelse av mediet. Ved å integrere det fysiske utstillingsrommet og virtuelle fora har institusjonen investert i en ny innramming av sine samlinger av kunstverk, bøker og annet materiale, inkludert nettarkiver.

 

KAPITTEL 4: FIN SERCK-HANSSEN OG JULIÁN BARON
5. februar - 9. februar

5. februar kl. 18.00-20:00:
Åpning av Fin Serck-Hanssens "HEDDA", etterfulgt av Fin Serck-Hanssen i samtale med Nina Strand.

Den norske kunstneren Fin Serck-Hanssen vil presentere sin kommende bok HEDDA. I løpet av de siste par årene har Serck-Hanssen fulgt og dokumentert den kjønnsbekreftende prosessen til Hedda, født i 1992. I dette kapittelet vil den siste dummyen bli presentert, og Serck-Hanssen vil ta oss gjennom bokens tilblivelse, fra idé til utgivelse, ved hjelp av moodboards og tidlige dummyer.

6. februar til 8. februar, kl. 14.00-16.00:
"Identity", en serie workshops av Julián Baron på invitasjon fra Fotogalleriet.

Den spanske kunstneren Julián Baron er en svært aktiv kunstner innen utdanning generelt og innen fotobokproduksjon spesielt. Workshopen tar sikte på å jobbe med personlige og kollektive identitetsspørsmål, fra bilder av omgivelsene våre til bruk av ulike teknologier. Målet er å løsrive oss fra de konvensjonelle ideene om objekt, symbol og mening som vi tillegger bilder. Disse workshopene er rettet mot grupper og er designet for tenåringer og skoleklasser. For mer informasjon, kontakt Karen på karen@fotogalleriet.no.

 

AVSLUTNINGSKAPITTEL: CARMEN WINANT
12. februar - 16. feb

12. februar kl. 18:00-20:00:
Åpning av Carmen Winants "Notes on Fundamental Joy; seeking the elimination of oppression through the social and political transformation of the patriarchy that otherwise threatens to bury us".

Notes on Fundamental Joy er et eksperimentelt verk som befinner seg i skjæringspunktet mellom et kunstnerprosjekt og et historisk dokument. Arkivbildene er hentet fra Womyn's Lands - lesbiske, feministiske separatistmiljøer i Pacific Northwest i USA på 1960-80-tallet, med særlig vekt på Ovulars, en serie dedikerte fotoworkshops. På Fotogalleriet presenterer Winant den historiske konteksten i form av pamfletter som var med på å forme hennes æresprosjekt. Her vises blant annet de aldri tidligere utstilte kontaktarkene til Carol Newhouse, en av Womyn-fotografene som organiserte Ovulars og deltok i den skeive, lesbiske frigjøringen, samt en serie bilder av Honey Lee Cottrell.

 

GJENNOM HELE UTSTILLINGSPERIODEN: LIBRAIRIE YVON LAMBERT
15. januar - 16. februar

Samtidig som vi ser på hva en fotobok er, vil vi også undersøke hva en bokhandel er og kan være. Under hele utstillingsperioden er det Paris-baserte Librairie Yvon Lambert som tar over bokhandelen. Den franske galleristen Yvon Lambert har skapt et rom som rommer et lite galleri, et forlag og en bokhandel i ett. Siden 2017 har bokhandelen båret prosjektet Yesterday av David Horvitz, og en spesialutgave for Fotogalleriet vil være utstilt under utstillingen. Hver dag sender Horvitz et bilde av himmelen til galleriet. Siden Horvitz bor i Los Angeles, åtte tidssoner unna Paris og Oslo, er bildene som regel fremme dagen etter. Hver morgen blir et nytt bilde av gårsdagens himmel skrevet ut, rammet inn og hengt opp på veggen. På et lite bord foran veggen står en printer og en bunke med gratis himmelbilder til de besøkende. Fotografiene vil være merket med dato, klokkeslett og sted, og hvert fotografi vil bare være tilgjengelig for besøkende i én dag. Bokhandelen vil også inneholde flere publikasjoner av Horovitz, Notes on Fundamental Joy av Carmen Winant, det siste nummeret av Aperture (gjesteredigert av Wolfgang Tillmans) og et utvalg bøker av Fin Serck-Hanssen og Marie Sjøvold.

Stiftet i 1977, er Fotogalleriet den eneste kunsthallen i Norge med fokus på kunstfotografi. Med beliggenhet sentralt i Oslo, har Fotogalleriet siden oppstarten fungert som en brobygger mellom den nasjonale og internasjonale diskursen rundt fotografi, først som et kunstnerdrevet visningssted, og senere som en stiftelse med faste ansatte og et aktivt styre. Fotogalleriet er gjennom sitt mandat opptatt av å bidra til diskursen rundt bildeproduksjon og å problematisere fotokunst og visuell kultur som en del av dette. Som en del av sitt mandat, jobber Fotogalleriet også mot en mer inkluderende representasjon i kunst og samfunn gjennom samarbeid og nyproduksjon med sentrale samfunnsengasjerte organisasjoner og tiltak.. Fotogalleriet og FFF har samarbeidet tett i fire tiår, blant annet medarrangeringen av Vårutstillingen i Fotogalleriets visningsrom.

 

Fotogalleriets hovedfinansiering kommer fra Norsk kulturråd. Ytterligere finansiering kommer fra Norsk fotografisk fond (Nofofo). Delvis finansiering kommer fra Det Kongelige Kulturdepartement gjennom utstillingens honorarordning og Oslo kommune. Utstillingen Le Book Club er muliggjort takket være generøs støtte fra Stiftelsen Fritt Ord, Acción Cultural Española, Pro Helvetia og Institut français de Norvège. Fotogalleriet ønsker også å takke for samarbeidet med Forbundet Frie Fotografer (FFF).