PASENAU AND THE DEVIL

Maria Pasenau
UTSTILLING Fra 29.08.2019 Til 12.10.2019

PASENAU AND THE DEVIL vil utfordre Fotogalleriets visningsrom gjennom å tranformere utstillingsrommet til en immersiv multimediainstallasjon bestående av nyproduserte fotografiske og skulpturelle arbeider, et nomadisk videoarbeid og en publikasjon. Med dette ambisiøse prosjektet ønsker Maria Pasenau å utforske ‘mørket’ som en skjult side av menneskesinnet, med alternative representasjoner av selvet, seksualitet og subkulturelle miljø som befinner seg utenfor normalitetens sfære, ofte ved å utfordre grensene for det som er sosialt akseptert. Utstillingen representerer en generasjons kamp mot fastsatte kategorier, satt av markedsstrukturer og kapitalismens voldsomme inntog i våre liv gjennom bilder.

I en verden hvor kvinnelige kunstnere fortsetter å bli straffeforfulgt for å vise sine kropper og lyster, er det eksplisitte i Maria Pasenaus verk prekært. Identitet og kjønn er stadig å anse som binære kategorier; av mørke og lys. Heller enn å undertrykke mørket til fordel for lyset, vil denne utstillingen løfte mørket ut av skyggene med hensikt om å male et fullstendig bilde av kunstneren. Gjennom å gjøre dette, vil Pasenau ta avstand fra idéen om det mørke som noe radikalt annerledes og i opposisjon til det lyse. Fotografene vil være komplementert av tekst og lys, som vil utviske grensene mellom betrakternes kropper og kunstnerens. Denne fusjonen vil tillate publikum å bli kjent med Maria Pasenaus arbeider i en intim setting.

Kunstnerens egen kropp fungerer som utstillingens omdreiningspunkt. Maria Pasenau er selv født inn i en tid hvor selfien fungerer som et selvstendig uttrykk. Gjennom sine fotografier ønsker hun å fortelle en alternativ historie om sin generasjon – en historie som ofte forsvinner i kavalkaden av polerte, selvpromoterende bilder. Pasenaus verk viser et narrativ som er queer, nakent, imperfekt og ærlig, hvilket gjør det desto mer relevant i en tid hvor konfliktene i verden synes å vokse, og menneskelige rettigheter og friheter er under konstant press. På denne måten kan arbeidene hennes vekke assosiasjoner til feministiske kunstnere som Carolee Schneemann, parallelt med at de refererer til Robert Mapplethorpes kunstneriske praksis, som gjennom å ta bilder av sine venner og samtidige utfordret våre idéer om sex og identitet, samt kaoset og den sterke estetikken i Bjarne Melgaards virke, som tar for seg tema som selvdestruksjon, avvikende seksuelle interesser og uvanlige religiøse ritualer.

Maria Pasenaus kunstneriske dagbok legger opp til en ny forståelse av den fysiske og psykologiske behandlingen av bilder, ved å stille spørsmål ved deres sosiale og politiske implikasjoner, som ofte kan lede til sosial uro og traumer. Over de siste årene har hun utviklet en kunstnergjerning som uttrykker hennes higen etter et sted for motstand i en verden som er formet og dominert av massemedias sjargong. Maria Pasenau bygger bro mellom den allmenne oppfattelsen av den oppvoksende generasjonen og deres arv fra popikoniske modeller, slik stiller hun spørsmål ved hvorvidt dette bildebaserte, utnyttende systemet behøver strukturell forandring, og om man behøver en ny form for portrett. Kunstneren spør seg ofte hva det vil si å være intim i vårt nåværende system av lyster, samfunn, identiteter og regulerende rammer, som påvirker konsept som vennskap, romantikk og sex i seg selv. 

Under åpningskvelden vil en film som introduserer utstillingen bli vist på Vega Scene. Den vil etterfølgende fungere nomadisk. Som en det av prosjektet PASENAU AND THE DEVIL, vil en publikasjon bli lansert i løpet av utstillingsperioden, som tillater publikum en videre tilknytning til kunstnerens billedverden. I tillegg til fotografiene, vil publikasjonen inneholde ulike faglige tekster og andre tekstbidrag av Antonio Cataldo (kunstnerisk leder ved Fotogalleriet), Elise By Olsen (redaktør og kurator), Stina Högkvist (direktør for samling ved Nasjonalmuseet i Oslo) og Bjarne Melgaard (kunstner), blant andre. Den vil også inneholde Pasenaus egne poesi.

For spørsmål og mer informasjon om utstillingen, ta kontakt med Fotogalleriets kommunikasjonskonsulent Arash Shahali (mail: presse@fotogalleriet.no, tel: +43 664 24 500 87).

 

 

Maria Pasenau (f. 1994, Mjøndalen) er en samtidskunstner som bor og arbeider i Oslo. Hun har studert ved Norsk fotofagskole i Trondheim. Noen av hennes nyere soloutstillinger inkluderer Crew Teens (2016, Uncontaminated Oslo Fashion Art Festival, oslo), Playtime (2017, YME Universe, Oslo), Whit Kind Regrets Pasenau (2018, Makeriet, Malmø) og My Name is End, Bitter End (2018, K4 Gallery, Oslo). Hun har vært del av en rekke gruppeutstillinger deriblant Early Works (2017, kurateret av Elise By Olsen, New Galerie, Paris), After School Special (2017, Bergen Kunsthall), The Hoodies (2017, kuratrert av Charlie Roberts, Kristiansand Kunsthall), Troløse bilder (2018, kuratert av Andrea Kroksnes, Nasjonalmuset), Pinkcube (2018, kuratert av Anja Carr, Tenthaus, Oslo) og Sub (2018, kuratert av Bjørn Hatterud, Akershus Kunstsenter, Lillestrøm). I tillegg har Maria Pasenau tatt del i Bjarne Melgaards digitale utstilling Life Killed My Chihuahua på Galerie Thaddaeus Ropacs Instagramkonto (2018, kuratert av Elise By Olsen og Julia Peyton-Jones) og hun var den første kunstneren som hadde takeover på Nasjonalmuseets Instagramskonot under Tori Wrånes’ utstilling Hot Pocket (2017, kuratert av Stina Högkvist). Pasenau har også holdt performance på Fotogalleriet, OCA – Office of Contemporary Art Norway og Soppen performancekunstfestival. Hun er en av de yngste kunstnerne noen sinne som har blitt oppkjøpt til Nasjonalmuseets faste samling.

Fotogalleriet er takknemlig for den vedvarende støtten fra Kulturrådet, så vel som Norsk fotografisk fond (Nofofo) og Oslo Kommune. Vi ønsker også å uttrykke vår takknemlighet overfor Kulturministeriet for deres utstillingshonorarordning. Det utvidede utstillingsprogrammet er muliggjort gjennom ekstra og generøs støtte fra Stiftelsen Fritt Ord, og Norsk fotografisk fond.