SOFTWALKS

Andreas Angelidakis
Arkitektur og fotografi Fra 20.01.2022 Til 18.04.2021

Andreas Angelidakis er en arkitekt som aldri har bygd. Snarere, får arkitektur i hans arbeider sin egen personlighet og vilje. Verkene kommenterer fortetning, bevegelse og forfall som arkitekturen både villet og uvillet skaper, og forvandler den dermed til en myk materie. Fysiske og virtuelle virkeligheter forenes gjennom bruk av digitale og faktiske virkemiddel i videoverk og skulptur. Gjennom å kombinere disse elementene, har Angelidakis skapt en stedspesifikk installasjon til det urbane miljøet i Oslo sentrum. I denne sammenheng fungerer Fotogalleriets fysiske visningsrom og idéene institusjonen er tuftet på som utgangspunkt for spørsmål om representasjon: det som ble grunnlagt som et sted utelukkende dedikert til fotografi, har i takt med det fotografiske mediet bevegd seg fra statiske til bevegelige bilder, og omfavnet sine fysiske og digitale omgivelser. Det siste året har vår tidligere opplevelse av vårt selv – vår antatte og selvfølgelige tilgang på fysiske møteplasser – smeltet sammen til en ny mental og fysisk tilstand hvor vårt sosiale liv har forflyttet seg til et «nytt noe», en uendelig gjentagelse av illusjoner. Softwalks krysser og materialiserer våre hjemlige ruiner: ruiner som kan leve innendørs, og som man kan leke med. De kan ikke ødelegges, fordi de er myke. Noen ganger symboliserer det myke skeivhet; slik åpner disse ruinene for en skeiv lesning av rommet. Angelidakis inviterer oss til å redefinere vår tradisjonelle forståelse av å sitte, se gjennom og eksperimentere med ikke-lineære sekvenser; disse mellomrommene tar oss inn i det psykedeliske, inn i en alternativ virkelighet hvor vi kan utforske disse ulike domenene for kunnskap og kultur.

Andreas Angelidakis (f.1968) bor og arbeider i Athen. Utdannet som arkitekt, veksler han ofte mellom rollene kunstner, kurator, arkitekt og lærer. Hans arbeider har blitt vist i store institusjoner som Jeu de Paume (Paris, Frankrike) og Turner Contemporary (Margate, Storbritannina), og vært representert i et antall tidsbestemte utstillinger inkludert Berlinbiennalen (2014), documenta 14 (2017) og Bergen Assembly (2019). Hans arbeid er ervervet i flere offentlige samlinger, herunder blant annet National Museum of Contemporary Art (Athen, Hellas) og Art Institute of Chicago (Chicago, USA). Angelidakis benytter sin bakgrunn innen arkitektur til å utvikle en visuell praksis hvor Internett, på samme måte som fysiske rom, fungerer som et middel til å forstå samfunn og sosial tilhørighet. Gjennom å la arkitektur fungere som en kilde til affeksjon, tilnærmer han seg den som noe dynamisk i konstant utvikling. Kunstneren anser rom som et programmerbart verktøy som adapteres ut ifra ulike behov. Angelidakis har en MA i avansert arkitektonisk design fra Columbia universitet.

Fotogalleriets hovedfinansiering kommer fra Kulturdepartementet; ytterligere finansiering kommer fra Norsk fotografisk fond (Nofofo) og Oslo kommune. Utstillingen Softwalks har blitt muliggjort med ekstra støtte fra Kulturrådet.