DEN 42. UTGAVE AV VÅRUTSTILLINGEN

Marianne Bjørnmyr, Dev Dhunsi, Jon Gorospe, Janne Kruse, Sarah Vajira Lindstöm, Stine Gonsholt & Åse Løvgren, Io Sivertsen 
UTSTILLING Fra 11.05.2023 Til 25.06.2023
Grafikk for Vårutstillingen 2023
Grafikk for Vårutstillingen 2023

Forbundet Frie Fotografer (FFF) og Fotogalleriet har gleden av å invitere til den 42. utgave av Vårutstillingen, en årlig utstilling som i tradisjonens tro fokuserer på å stille ut et bredt utvalg av samtidskunst fra det fotografiske fagfeltet. 

Siden 1976 har Vårutstillingen vært en sentral begivenhet for norsk fotografisk kunst. I 46 år med nesten like mange utgaver har denne rekken med kunstnerjuryerte utstillinger fremmet fotografiets posisjon på den norske kunstscenen. Det er fortsatt en unik begivenhet i det kunstfotografiske feltet nasjonalt i dag. 

Gjennom Vårutstillingen får besøkende en sjanse til å se hva som opptar fotokunstnere i dag, og de banebrytende arbeidsmetodene de anvender for å formidle det, og på den måten fungerer utstillingen som et tidsbilde:  

Noen ganger er det enklere å avgjøre hva noe ikke er, enn hva det er. Dette ble tydelig under juryeringsprosessen for årets utstilling. I juryens arbeid ser man etter trender, temaer og en viss zeitgeist (tidsånd). Årets utstilling består av 7 verker av 8 kunstnere der alle bruker ulike medier for å skape en visuell motvekt til det allestedsnærværende billedspråket som omgir oss i dag. Ved å fremheve temater som teknologi, produksjon og den pågående klimakrisen beskriver årets verker nødvendige endringer i det moderne samfunnet, stiller spørsmål ved dem og oppfordrer til dem.

Vårutstillingen ble opprettet av kunstnere for andre kunstnere i 1976 da det ble vedtatt av FFFs generalforsamlingen at forbundet selv skulle arrangere en kunstnerjuryert utstilling. Som et motsvar til Statens Høstutstillingen, den offisielle Salongentradisjonen for visning av samtidskunst i Norge, ble Vårutstillingen etablert for å sikre at det hvert år vises fotokunst som er relevant og representativ for dagens samtidskunstnere. Utstillingen er basert på åpen innsendelse og en grundig fagfellejurying.

Årets jury 2023 er Yanir Shani, Tobias Liljedahl og Sofie Amalie Klougart.

Siden 2010 har Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH) tildelt en av Vårutstillingens kunstnere BKH-prisen for fotokunst, Norges største fotopris.

Forbundet Frie Fotografer (FFF) ble dannet etter initiativ av Knut Evensen og Robert Meyer i 1974 da behovet for å fremme anseelsen for kunstnerisk fotografi var stort. Siden har FFF vært en landsdekkende medlemsorganisasjon som favner bredt og driver et ambisiøst faglig og politisk arbeidet for å kunne formidle kunstfotografiet i Norge, samt ivareta kunstnernes fagpolitiske interesser.

Stiftet i 1977, er Fotogalleriet den eneste kunsthallen i Norge med fokus på kunstfotografi. Med beliggenhet sentralt i Oslo, har Fotogalleriet siden oppstarten fungert som en brobygger mellom den nasjonale og internasjonale diskursen rundt fotografi, først som et kunstnerdrevet visningssted, og senere som en stiftelse med faste ansatte og et aktivt styre. Fotogalleriet er gjennom sitt mandat opptatt av å bidra til diskursen rundt bildeproduksjon og å problematisere fotokunst og visuell kultur som en del av dette. Som en del av sitt mandat, jobber Fotogalleriet også mot en mer inkluderende representasjon i kunst og samfunn gjennom samarbeid og nyproduksjon med sentrale samfunnsengasjerte organisasjoner og tiltak.. Fotogalleriet og FFF har samarbeidet tett i fire tiår, blant annet medarrangeringen av Vårutstillingen i Fotogalleriets visningsrom.

Forbundet Frie Fotografer ønsker å takke Norsk Fotografisk Fond, Kultur- og likestillingsdepartementet og Oslo kommune for støtte til Vårutstillingen.

Fotogalleriets hovedfinansiering kommer fra Kultur- og likestillingsdepartementet. Ytterligere finansiering kommer fra Norsk fotografisk fond (Nofofo) og Oslo kommune.