VÅRUTSTILLINGEN 2019

Flere kunstnere
UTSTILLING Fra 24.05.2019 Til 23.06.2019

Årets utstilling består av 40 verk av til sammen 14 kunstnere, som alle på hver sin måte og med hver sin unike tilnærming til mediet åpner for mange møter med fotografiet. På samme måte som fotografiet har utfordret samtidskunstbegrepet siden det ble akseptert som kunstform, gjenspeiler utstillingen de samme holdningene. Hvordan møter vi fotografiet i dag? Som et tilfeldig øyeblikksbilde på smarttelefonen? Som et minne? Som et kunstverk?

Tradisjonen tro blir verkene i utstillingen valgt ut på grunnlag av en offisiell jurys vurderinger. I år besto juryen av Kobie Nel, Kjersti Vetterstad og Sverre Strandberg. Det felles grunnlaget for den kunstneriske utvelgelsen hviler på observasjoner av verkenes særegne individualitet, deres nysgjerrighet og bruken av historiske fotografiske teknikker der fortiden tilsynelatende gjentas, men i en annen tid.

Utstillingen tar sikte på å skape et åpent møte med et slående spekter av fotografiske praksiser som kjennetegnes av teknikker, temaer og medier; sci-fi-bilder av imaginære fremtider og dystopiske scenarier, antropocene landskap og natur, daguerreotypier og portretter som utforsker identitetsrelaterte spørsmål og tilhørighet. Gjennom ulike serier av verk blir utstillingen en mangfoldig presentasjon der alle kunstnerne bidrar til spørsmålet om hva samtidskunstfotografi er i dag.

Vårutstillingen ble etablert i 1976 etter vedtak på FFFs generalforsamling. I likhet med Høstutstillingen ble Vårutstillingen organisert av FFF for å sikre inkludering og eksponering av linsebaserte kunstpraksiser i samtidskunstfeltet. Det er en årlig gruppeutstilling basert på åpne innsendinger som velges ut av en jury bestående av kunstfaglige kolleger. Siden 2010 har Bildende Kunstneres Hjelpefond hvert år utlyst og delt ut Kunstfotoprisen, Norges største fotokunstpris, til kunstneren med det mest betydningsfulle verket på utstillingen.

Petter Buhagen, Ingrid Eggen, Silje Lovise Gjertsen, Jon Gorospe, Preben Holst, Hilde Honerud, Mariken Kramer, Klara Sofie Ludgivsen, Bjørn Henrik Lybeck, Gabrielle Paré, Kristian Skylstad, Siri Ekker Svendsen, Synnøve Sizou G. Wetten, Maya Økland