VANISHING TWINS

Lindsay Seers
UTSTILLING Fra 22.01.2019 Til 23.06.2019

Kvinners historier blir stadig mer synlig i kunsten og i samfunnet for øvrig. Til tross for denne tilsynelatende likestillingstendensen, dominerer fortsatt menn i store deler av verden og sosialt marginaliserte grupper utsettes fortsatt for kontinuerlig diskriminering som resultat av kamper om makt og innflytelse. Gjennom et bredt spekter av kunstneriske praksiser og inkorporeringen av kunstnere fra ulike deler av verden, spør Women in Three Acts om et kvinnelig perspektiv kan utfordre de dominerende fortellingene om vår tid og skape nye forståelser for relasjoner og emner. Gjennom historien har fotografiet blitt brukt til å stille spørsmål ved og problematisere de rådende, kategoriske forestillingene, og spiller en sentral rolle i å forme denne diskusjonen. I løpet av utstillingens tre akter – fra store anonyme grupper til mindre samfunn og videre til individuelle erfaringer – utforsker og uttrykker kunstnerne kompleksiteten i menneskelige relasjoner.

I Fotogalleriets utstilling tar Seers utgangspunkt i en tilfeldig forekommende egenskap, den medisinske tilstanden "heterochromia iridum" (en forskjell i øyenfarge), der hun samler en rekke mennesker med ulik bakgrunn fra hele verden for å spørre hva en bedre forståelse av disse historiene ville bety for måten vi definerer oss selv på og hvordan vi ville forholde oss til hverandre hvis vi så forbi vitenskapelige troper? Hvordan forholder individuelle erfaringer seg til de manges erfaringer? Og hvem bestemmer hvilken stemme som er høyest og hva vi skal høre?

Mennesker med to ulikt fargede øyne har blitt ført sammen av den moderne vitenskapen for å skape kategorier som ikke skiller seg fra kategoriene rase, kjønn og seksualitet. I møte med mennesker fra hele verden skaper Seers et motsamfunn hvis fortellinger demonterer dominerende og hegemoniske troper i en frigjørende handling for å balansere maktforhold som ellers ville blitt negert.

Lindsay Seers har et langvarig forhold til Norge, som hun har vendt tilbake til flere ganger i løpet av sin karriere, og hvis jurisdiksjon som nasjonalstat strekker seg til Arktis. Da han anmeldte den internasjonale biennalen LIAF i Lofoten i 2011 for Aftenposten, beskrev kunstkritiker Kjetil Røed Seers' verk som "utstillingens desidert beste". Seers bor på øya Sheppy og arbeider i London. Hun har stilt ut på noen av de mest prestisjefylte internasjonale visningsstedene for samtidskunst, blant annet Tate i London, MONA på Tasmania, Hayward Gallery i London, Statens Museum for Kunst i København, Venezia-biennalen 2015, Bonniers Konsthall i Stockholm, KIASMA i Helsinki, Turner Contemporary, Tate Triennial, Gallery TPW i Toronto, Sami Centre for Contemporary Art i Kárášjohka og mange andre. Hun har blant annet mottatt Sharjah Art Foundation Production Award, Le Jeu de Paume Production Award for Toulouse-festivalen, Paul Hamlyn Award og Derek Jarman Award. Arbeidene hennes finnes i private og offentlige samlinger, og Tate kjøpte nylig en av hennes store installasjoner med tittelen Extramission 6. Klikk her for å se en kort video produsert av Tate om Lindsay Seers og hennes arbeid.

I 2017 inviterte Fotogalleriet og PRAKSIS kunstneren Lindsay Seers til å lede det fire uker lange gjestekunstneroppholdet A Global State Of Pareidolia, der hun arbeidet sammen med andre norske og internasjonale kunstnere (mer informasjon om oppholdet finnes på www.praksisoslo.org). Under oppholdet i Oslo inngikk Seers i en tverrfaglig dialog med lokale forskere og andre, og filmet en del av arbeidet som skal vises på Fotogalleriet. Denne Oslo-presentasjonen samler også annen forskning som kunstneren har utført i løpet av det siste tiåret.

Fotogalleriet ble startet i en kjeller i 1977 av de anerkjente kunstnerne Dag Alveng og Tom Sandberg, sammen med Bjørn Høyum, som den første institusjonen i sitt slag for å huse banebrytende fotografiske praksiser i Skandinavia. Siden den gang har Fotogalleriet vært dedikert til å stille ut lokale og internasjonale linsebaserte kunstpraksiser og analysere den raske utvidelsen av et felt som ikke er begrenset av teknologiske og estetiske endringer. Gjennom sitt engasjement for forskning og samarbeid med kunstnere er Fotogalleriet en ledende institusjon innen billedkunst.

 

PRAKSIS ble etablert i 2015 og er en Oslo-basert ideell organisasjon som fremmer kreativ praksis og kunnskapsproduksjon gjennom kollektiv aktivitet og utveksling av ideer, ferdigheter og informasjon. PRAKSIS søker å etablere dialog mellom kunstnere, tenkere og organisasjoner lokalt og internasjonalt, på alle karrierestadier og på tvers av ulike kulturer og disipliner.