THUMBING THE LIBRARY: GARDENING NETWORKS

Nina Strand
UTSTILLING Fra 03.11.2018 Til 12.01.2019

Som kunstner, skribent og kunstredaktør har Nina Strand utviklet en unik stemme med sin tilnærming til det fotografiske feltet, både i de nordiske landene og i resten av verden. I dette prosjektet har Strand jobbet med Fotogalleriets datasamling og mer spesifikt med institusjonens bibliotek. Hun har prioritert det visuelle, fremfor de lineære tekstene som vanligvis definerer informasjonen i et bibliotek.

I en tid der lagrings- og kommunikasjonssystemerer har et omfang uten sidestykke i menneskehetens historie, og samtidig vokser kontinuerlig, utfordres vår forestillingsevne. Metodene våre for å tilnærme oss ny informasjon har blitt basert på surfing og tommeltrykk, og biblioteket har blitt tildelt en ny mening. I denne sammenhengen kan det representere et oppbevaringssted uten mentale grenser. Derfor blir vi nødt til å spørre: Hva betyr et bibliotek av fotografier i dag, og hva betyr det spesielt for Fotogalleriet? Hvordan kan vi tenke oss dets fysiske og digitale fremtid? Hvordan vil en bilde-bibliotekar se ut? Strand dykker inn i denne selvutnevnte rollen. Hun avdekker og avslører en personlig historie om fotografiet, gjennom tilgang til en konstellasjon av visuelle ideer fra de siste 40 årene, hvor Fotogalleriet har vært et banebrytende visningsrom for fotografi i Skandinavia. I dette prosjektet møtes det private og det kollektive blikket, og viser slik at en personlig fotografisk historie har potensialet til å bli en delt visuell fortelling for generasjoner av praktiserende.