«Ta Plass» fortsetter! Vil du jobbe med oss?

Utlysning: Produsent/
prosjektkoordinator for
Ta Plass 2.0

Etter den kritikerroste mottakelsen av diskusjoner om representasjon, synliggjøring og maktfordeling gjennom «Ta plass» («Claiming Space»), en utstilling som ble vist januar-mars 2022 i Møllergata 34, Oslo, et samarbeidsprosjekt med Skeiv Verden, skal Fotogalleriet videreføre prosjektet.

Prosjektet tar for seg og utforsker begreper som inkludering, trygge rom og mangfold. «Ta plass 2.0» (arbeidstittel) ønsker å utfordre de eksisterende samfunnsstrukturene og skape et mer inkluderende og mangfoldig kunst- og kulturfelt.

Nå har prosjektet fått midler til å videreføre arbeidet og vi søker en dyktig koordinator/produsent til å hjelpe oss med å sette prosjektet til liv.

 

Hvem kan søke?

Alle er velkommen til å søke!

I tråd med prosjektets ånd er vi spesielt interessert i historisk underrepresenterte stemmer, og vi ønsker kandidater velkommen hvis arbeid og levde erfaringer vil utvide våre samtaler, perspektiver og praksiser. Søkere som er skeive og/eller med minoritetsbakgrunn oppfordres spesielt til å søke til denne stillingen da prosjektet søker å gi innpass til flere minoriteter i bransjen. Hvis du har erfaring fra andre felt, lærer raskt eller tror du kan gjøre jobben, vennligst søk. Siden stillingen tar sikte på å omgå privilegier gitt av utdanning og andre hindrer, er vi åpne for andre kvalifikasjoner som kan demonstreres på andre måter.

Prosjektet vil foregå nasjonalt, derfor oppfordrer vi også søkere bosatt både i og utenfor Oslo til å søke!

Arbeidsmengden vil variere, med noen hektiske og noen rolige perioder.

Arbeidsoppgaver:

 • Lage en detaljert fremdriftsplan for prosjektet og sørge for at den blir overholdt 
 • Kontakte og opprettholde dialog med samarbeidspartnere på vegne av prosjektet
 • Være kontaktpunkt mellom kunstnere og kuratorer
 • Praktisk bistand til kunstnere og kuratorer
 • Opprettholde kontroll over prosjektbudsjett og produksjonskostnader
 • Bistand med prosjektrapportering
 • Andre arbeidsoppgaver kan forekomme

Kvalifikasjoner:

 • Noe erfaring med prosjektarbeid og koordinering
 • God forståelse for enkle budsjetter og planlegging
 • God formuleringsevne på norsk og engelsk 
 • Interesse for kunst, kultur og samfunnsdebatten om minoriteter 
 • Er god på å planlegge; lage gode gjennomtenkte planer som kan overholdes
 • God rolleforståelse 

Personlige egenskaper: 

 • Sosial og omgjengelig 
 • Ikke redd for å ta kontakt
 • Personlig egenhet vektlegges høyt 

Vi tilbyr:

 • Et hyggelig og støttende arbeidsfellesskap
 • God erfaring med prosjektarbeid i kulturbransjen
 • Muligheten til å jobbe og bidra til et unikt prosjekt med solid samfunnsansvar
 • Honorar på 50 000kr inkl mva
 • Prosjektperioden er fra sommeren 2023 til våren 2024.
 • Arbeidsmengden vil variere, med noen hektiske perioder, knyttet til avvikling og gjennomføring, og noen mer rolige perioder med for- og etterarbeid.

Om Arbeidsgiveren
Stiftet i 1977, er Fotogalleriet den eneste kunsthallen i Norge med fokus på kunstfotografi.
Fotogalleriet er opptatt av å problematisere fotokunst og visuell kultur og bidra til diskursen rundt
bildeproduksjon. Som en del av sitt mandat, Fotogalleriet jobber mot en mer inkluderende
representasjon i kunst og samfunn gjennom samarbeid med sentrale samfunnsengasjerte organer.

Søknadsfrist er 10. mai. Engasjementet begynner snarest. 

Kontakt og søknad
Vil du jobbe med oss? Vennligst sendes søknad digitalt med motivasjonsbrev (maks én side), CV (eller et dokument der du spesifiserer hvordan annen legitimasjon kan kvalifisere deg til stillingen) og referanser til post@fotogalleriet.no. Merk søknad med “Søknad Ta plass 2.0”.

Hvis du har noen spørsmål om søknaden eller stillingen, ikke nøl med å ta kontakt med oss! 

 

Prosjektet er finansiert av